Volarsko (Alpský dům)

Krajina s městečkem Volary náleží k oblasti Šumavy, ve které došlo v důsledku rozdílného osídlovacího procesu k rozvoji u nás netypických stavebních forem. Nejstarší historie osídlení je spjata s trasou důležité obchodní cesty, později zvané Zlatá stezka. 

Pro utváření části zdejší zástavby se určující stává až příchod hospodářů ze sousedních zemí, kteří zde převážně podél cest řadí usedlosti alpského typu. Jedná se o půdorysně rozsáhlé objekty roubené a zděné konstrukce, které charakterizuje soustředění hospodářského provozu. Pod společnou střechou velmi malého sklonu se ocitají nejen prostory sloužící bydlení s přilehlými komorami a chlévy, ale rovněž malý dvorek a stodola. V podkroví – někdy zvýšeném o roubený věnec – jsou umístěny další prostory, spojené s dlouhou štítovou pavlačí či zapuštěnou lodžií. Obdobně jako v jiných horských oblastech je na střešní krytinu užíváno šindele. Mladší celozděné objekty se vyznačují podobnými formami jako starší zástavba, charakterizovanými nízkou sedlovou střechou a širokým průčelím. Mezi nejzachovalejší a památkově chráněné obce nebo jejich části náleží Dobrá a Volary. /MČ

(c) Foibos Books s.r.o.