Slavné stavby

FOIBOS BOOKS - O NÁS

logo-foibos-books.jpg

FOIBOS BOOKS, s.r.o.
K Vápence 425, 159 00, Praha 5
IČO: 25053728
TLF: 274 777 305
E-MAIL: produkce@foibos.cz

 

Za slavnými vilami a architekty Prahy 6

logo-p6.jpg

Projekt předpokládá představit architektonické dědictví zachované na území městské části Praha 6 a to především v místní části Bubeneč, která byla před 120 lety povýšena na město. Tato lokalita oplývá bohatou vilovou architekturou a zároveň představuje jeden z nejvyšších standardů bydlení v hlavním městě. Pozoruhodný vývoj zaznamenala tato čtvrť v průběhu druhé půle 19. století, stejně jako po celé 20. století, byť se za tu dobu několikrát změnilo politické uspořádání, stejně jako státní zřízení. Další sledovanou lokalitu tvoří Hanspaulka, v niž se nachází vila známé herečky Lídy Baarové, jejíž 110. výročí od narození si v letošním roce také připomínáme a nezapomeneme představit i jedinečnou vilovou architekturu Osady Baba.
V rámci projektu budou uspořádány výstavy s komentovanou prohlídkou, přednášeky a architoulky.

 

PROJEKT BYL FINAČNĚ PODPOŘEN:
Městskou částí Praha 6

Otevírání bran Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve 2024

fond-kultury-logo.jpg

Druhý ročník projektu - cyklu Otevírání bran světových památek UNESCO v ČR představení další z těch, která byla před třiceti lety zapsána do světového nemovitého kulturního dědictví a to Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Cílem projektu je postupně představit veřejnosti další památky vždy k 30. výročí jejich zapsání na seznam kulturního dědictví (v roce 2023 to byla Praha, Český Krumlov a Telč, v roce 2025 pak představíme Kutnou Horu, v roce 2026 Lednicko valtický areál)

V lednu 2024 se uskuteční slavnostní zahájení cyklu – druhého ročníku, a to v Praze v Trmalově vile, kde se představí a pokřtí nová publikace z edice Památky UNESCO Sloup Nejsvětější trojice v Olomouci. Od února do dubna roku 2024 se v rámci projektu představí formou výstavní expozice na 20 výstavních panelech výstava Zelená hora a Žďársko Jana Santiniho. Výstava se představí v Trmalově vile v Praze, poté ve Žďáru nad Sázavou a v průběhu roku i v dalších městysích a obcích Kraje Vysočina i v dalších městech ČR. V rámci doprovodného programu se uskuteční komentované prohlídky výstav vždy v místech, kde se výstava návštěvníkům představí, dále pak přednášky Mgr. Michala Beneše, CSc., architoulky po stavbách Jana Santiniho na Zelené hoře, ve Žďáru nad Sázavou, Horní Bobrové a dalších místech Žďárska.

PROJEKT BYL PODPOŘEN: Státní Fond kultury ČR

Den s Janem Kotěrou - Pondělí 17. dubna 2023

pozvanka-den-s-janem-koterou-17.4.2023.jpg

Pocta Janu Kotěrovi, v den architektova úmrtí jsme pro Vás připravili bohatý program, který nám připomene jeho velká díla.


Osobnosti pražské architektury v Praze 5

architoulka-barrandov-18.-10.-2023.jpg

1.3.2023

Projekt Osobnosti pražské architektury bude seznamovat návštěvníky formou besed, přednášek, vycházek a architoulek.Do Roku osobností jsme vybrali jubilanty, u nichž v roce 2023 vzpomeneme výročí narození či úmrtí, jejichž díla spoluvytvářela tvář Prahy 5.

Letos představíme tyto osobnosti:
Jana Blažeje Santini-Aichela, českého barokního architekta
Adolf Loos, architekt a teoretik architektury, klasik moderní architektury a čelný představitel architektonického purismu
Vladimír Grégr, český architekt meziválečného období
Jaroslava Fragnera, významného pražského architekta, malíře a návrháře
Karla Pragera, českého architekta, stavitele, vizionáře.  

PROJEKT BYL FINAČNĚ PODPOŘEN:
Městskou částí Praha 5

Osobnosti pražské architektury v Praze 6

architoulka-barvitius.png

Projekt Osobnosti pražské architektury bude seznamovat návštěvníky formou besed, přednášek, vycházek a architoulek.Do Roku osobností jsme vybrali jubilanty, u nichž v roce 2023 vzpomeneme výročí narození či úmrtí, jejichž díla spoluvytvářela tvář Prahy 6.

Letos představíme tyto osobnosti:
Jana Blažeje Santini-Aichela, českého barokního architekta
Antonína Viktora Barvitia, představitel zralého historismu, zejména novorenesance
Jana Kotěru, vůdčí osobnost české a pražské moderní architektury
Jaroslava Fragnera, významného pražského architekta, malíře a návrháře
Karla Pragera, českého architekta, stavitele, vizionáře.  

PROJEKT BYL FINAČNĚ PODPOŘEN:
Městskou částí Praha 6

Otevírání prvních bran Prahy, Českého Krumlova, Telče 2023

fond-kultury-logo.jpg

Úvodní projekt nově vznikajícího cyklu Otevírání bran světových památek UNESCO v ČR je představení první z těch, které byly před třiceti lety zapsány do světového nemovitého kulturního dědictví a to historického jádra Prahy, Českého Krumlova a Telče.  Cílem projektu je postupně představit veřejnosti další památky vždy k 30. výročí jejich zapsání na seznam kulturního dědictví (v roce 2024 Poutní kostel na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, v roce 2025 Kutnou Horu, v roce 2026 Lednicko valtický areál)

V lednu se uskuteční slavnostní zahájení celého cyklu v Praze v Trmalově vile, kde se představí a pokřtí i nová publikace z edice Památky UNESCO Slavná lázeňská města Evropy. Od ledna do dubna roku 2023 se v rámci projektu Otevírání prvních bran Prahy, Českého Krumlova a Telče představí formou výstavní expozice na 25 výstavních panelech bohatství těchto měst. V rámci doprovodného programu se uskuteční komentované prohlídky výstav v Praze a Telči, přednášky Mgr. Michala Beneše, CSc, architoulky po památkách v Praze, Českém Krumlově a Telči.

PROJEKT BYL PODPOŘEN: Státní Fond kultury ČR

Vernisáž výstavy a křest knihy "Slavné vily Prahy 10"

pozvanka-vernisaz-a-krest-sv-prahy-10.jpg

Zveme Vás na vernisáž a křest publikace spojené s autogramiádou v úterý 10. října od 17 hodin u OC Cíl (Topolová, Praha 10).

 

Projekt Jan Blažej Santini-Aichel tvůrce staveb barokní gotiky ve Středočeském kraji

logo-stredocesky-kraj-1.jpg

V roce 2023 uplyne 300. let od úmrtí tvůrce barokní gotiky Jana Blažeje Santini-Aichela, který zanechal nesmazatelnou stopu i ve Středočeském kraji. První jeho známá barokně gotická stavba je Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedleci u Kutné hory.
Projektu nám představí jeho tvorbu širší veřejnosti prostřednictvím výstav a doprovodného programu.

PROJEKT FINANČNĚ PODPOŘIL STŘEDOČESKÝ KRAJ

Projekt pocta osobnostem Prahy 10

logo-prahy-10.jpg

Každé místo kolem nás je poznamenáno historií, kterou psaly jak skutky bezejmenných jedinců, tak i činy významných osobností. Některé z nich si ještě pamatujeme, jména dalších čteme v názvech ulic, náměstí, parků, o dalších alespoň tušíme, kým mohli být, avšak mnozí z nich pro nás zůstávají neznámi lidmi, po jejichž stopách je vždy záhodno se vydat.
I v roce 2023 bychom v tomto volném cyklu chtěli tímto projektem představit další osobnosti, které mají jedno společné. Žili či působili na území městské části Praha 10.
Na připravované výstavě představíme další, které ačkoliv již nejsou mezi námi, staly se díky svému dílu, práci, či skutkům skutečně nesmrtelnými a které mají v roce 2023 výročí narození či úmrtí. Cyklus bude rozdělen na dvě části – Odkaz osobností – Velikánů Prahy 10, kde chceme zdůraznit život a dílo osobností evropského až světového významu a v druhé části cyklu pak život a dílo dalších osobností Prahy 10.


PROJEKT PODPOŘILA MČ PRAHA 10

(c) Foibos Books s.r.o.