Písecko

Severní a severozápadní části jihočeského regionu lze pomyslně rozdělit na dva geograficky i stavebně poněkud odlišné celky – zatímco převážně rovinaté a úrodné území na jih od Písku navazuje na širší okruh typické vesnické zděné jihočeské architektury, má krajina směrem na sever, kterou protínají říční koryta Vltavy a Otavy, podstatně členitější reliéf přecházející do Středočeské vrchoviny. 

V tomto chudším kraji se také dochovalo větší množství roubených staveb za starší vývojové fáze zdejší lidové architektury, jež typologicky náleží ke stavební oblasti roubeného vesnického domu Středočeské vrchoviny (menší přízemní se sedlovou střechou a zpravidla s jednoduše střechovitě nebo svisle bedněným štítem, často se silnou hliněnou omazávkou dřevěných stěn – „v kožichu“). I sem se zpožděním, zejména po polovině 19. století proniká zděná zástavba, ovšem ve výtvarně značně střídmější podobě. Odlišná byla situace v ploché jižní části Písecka plynule přecházející do stavební oblasti Hlubocko-zbudovských blat a Vodňanska, kde nová zděná vesnická architektura nahradila původní roubené stavby téměř bezezbytku. Také zde k tomu však došlo s určitým časovým posunem oproti jmenovaným tradičnějším zděným regionům, většinou až od druhé poloviny 19. století. Proto výtvarná výzdoba průčelí usedlostí přejímá spíše aktuálnější prvky klasicistního tvarosloví, než již doznívající barokní dekorativnost. Stejně jako v ostatních regionech jižních Čech i na Písecku pracovala v období konjunktury zděného venkovského stavitelství řada zednických mistrů s osobitým uměleckým projevem, kteří po sobě zanechali enklávy svébytné lidové architektury. K nejznámějším patřili Jan Hospodář (1816–1870), působící v okolí Týna nad Vltavou, nebo Jan Panovec (1841–1918), který tvořil v řadě obcí na Písecku a zdobil i interiéry.

Ze zajímavých vsí tohoto regionu jmenujme vesnické památkové zóny Budičovice, Krašovice, Květov, Putim, Smrkovice, Tukleky, Varvařov, Zahrádku a Žebrákov, z dalších například Boudy, Čejetice, Dobev, Radomyšl, Ražice, Štěkeň aj. /PB  

(c) Foibos Books s.r.o.