Lidová architektura na Hlinecku (Pardubický kraj)

Dřevíkov s roubenou chalipou a tzv. židovskou uličkou
Lidové stavby

Oblast Hlinecka je známá svou typickou architekturou. Roubené i zděné domky lákají nesčetné množství návštěvníků, ať už se jedná o školní výlety, rodinné výlety nebo výlety jednotlivců. Prohlídka daných objektů každému z nás umožní nahlédnout do života našich předků a uvědomit si všechna úskalí spojená s životem v minulých dob

Telecí (Pardubický kraj)

Dvorec čp. 16 má tzv. špýcharové uspořádání – zadní komory jsou patrové na výšku přízemní světnice. Vlevo stojí roubená stodola
Lidové stavby

Návštěva nejkrásnější a také nejznámější vesnici na Poličsku a snad i na celé Vysočině – Telecí.

 

(c) Foibos Books s.r.o.