Lidová architektura na Hlinecku (Pardubický kraj)

Oblast Hlinecka je známá svou typickou architekturou. Roubené i zděné domky lákají nesčetné množství návštěvníků, ať už se jedná o školní výlety, rodinné výlety nebo výlety jednotlivců. Prohlídka daných objektů každému z nás umožní nahlédnout do života našich předků a uvědomit si všechna úskalí spojená s životem v minulých dob

 • Dřevíkov s roubenou chalipou a tzv. židovskou uličkou
  Dřevíkov s roubenou chalipou a tzv. židovskou uličkou
 • Dřevíkov
  Dřevíkov
 • Kočí
  Kočí
 • Roubenka Možděnice
  Roubenka Možděnice
 • Svobodné Hamry
  Svobodné Hamry

Veselý Kopec je součástí Souboru lidových staveb Vysočina. Seskupení roubených domů z 18. a 19. století připomíná tradiční rozptýlenou vesnickou zástavbu zdejší krajiny. Některá stavení jsou původní, některá byla dovezena z dalších oblastí Českomoravské vrchoviny. Interiéry roubenek dokládají způsob života zemědělců žijících v této oblasti. Prohlídky jsou tradičně doplňovány programy, které jsou zaměřeny na lidové zvyky a tradiční řemesla. www.vesely-kopec.eu 

Betlém, ležící ve středu města Hlinsko, je stejně jako Veselý Kopec a Svobodné Hamry součástí Souboru lidových staveb Vysočina. V roce 1995 byl vyhlášen památkovou rezervací lidové architektury. Betlém je ojedinělou zástavbou roubených a zděných domů drobných řemeslníků z 18. a 19. století. Během prohlídky si návštěvník vytvoří představu o životě tkalce, výrobce hraček nebo ševce. Prohlídky jsou doplňovány různými tématickými programy, které jsou věnovány například vánočním a velikonočním svátkům a zvykům atd.

Svobodné Hamry prohlášené vesnickou památkovou zónou jsou jedním z nejstarších středisek se železářskou výrobou v regionu. Nachází se zde unikátní vodní kovací hamr z 15. století, který spravuje Soubor lidových staveb Vysočina (www.vesely-kopec.eu). Velmi cenná je také roubená hospoda z roku 1794, která si zachovala svou funkci až do dnešní doby. Zdejší pobyt malířů F. Kavána a G. Macouna připomíná památník stojící přímo naproti roubenné hospodě.
Další zajímavostí je zámeček ze 17. století, přestavěný v novobarokním stylu, který proslul návštěvami významných osobností národního obrození (F. Palacký, F. Rieger a další)

Náves obce Dřevíkov tvoří zástavba roubených a zděných domů z 18. a 19. století. Dům čp. 26 patřil Františku Štětinovi, ústřední postavě prvotiny K.V. Raise "Jak hráli o králi Václavu". Na počátku 18. století se do Dřevíkova usadila židovská menšina. židovskou uličku s objektem školy, synagogy nebo vinopalny. V tzv. Židovské uličce byly postupně vystavěny objekty školy, synagogy nebo vinopalny. V blízkosti obce byl v 1. polovině 18. století založen také židovský hřbitov. Dodnes se zachovaly cenné barokní a klasicistní náhrobky, nejstarší z nich je datován do roku 1748.

Možděnice bývala osadou drobných rolníků a lesních a rybničních dělníků. Nachází se zde kovárna z roku 1800, stará škola datovaná do roku 1813 nebo truhlířská dílna, která by měla být v roce 2013 přenesena do nedalekého skanzenu lidové architektury Veselý Kopec. V blízkosti truhlářské dílny stávala také dílna kolářská, která byla již na Veselý Kopec přenesena.

Kočí,  původně gotický kostel postavený roku 1397 je nejcennější památkou obce. Později byl upraven novogoticky. V interiéru je možné shlédnout nástěnné malby, kazetový strop, kazatelnu nebo tabulový obraz Korunování Panny Marie. Kostel byl rozšířen o dřevěnou zvonici ve tvaru jehlanu, do které vede přes malý vodní příkop dřevěný most.

(c) Foibos Books s.r.o.