Hlubocko-zbudovská blata

Krajina Hlubockých a Zbudovských blat zaujímá níže položené pánevní oblasti, přirozeně vlhké a kultivované rybniční soustavou. Z hlediska zeměpisného odpovídá zhruba prostoru mezi obcí Zbudov a Hlubokou nad Vltavou. Jádra vesnic se vyznačují prostornými návesními půdorysy mnohoúhelníkového či okrouhlého tvaru. Náves je vymezena usedlostmi orientovanými do návsi štítově orientovaným domem s vjezdovou branou, vedoucí do prostoru dvora uzavíraného objekty hospodářské funkce. 

Starší dřevěné domy známe především z literatury, přičemž v terénu se dochovaly pouze ojediněle. Jednalo se o roubené stavby se střechou s doškovou krytinou. V některých případech může být roubení ještě skryto pod vnější povrchovou úpravou nebo obezděním. Mladší zděné domy vznikaly již v první třetině 19. století, jak dokládají rovněž mapy stabilního katastru. V řadě případů však zachycené objekty neodpovídají dnešní zděné zástavbě, jejíž podobu veskrze datujeme až do doby kolem poloviny 19. století nebo pozdější. Tuto dataci nese i řada omítaných štítů typického zvonového tvaru, zdobených náročnou štukovou výzdobou. V prostoru blíže Hluboké nad Vltavou se můžeme setkat i s domy bez náročné výzdoby.

Na Hlubocko–zbudovských blatech působili lidoví zedničtí mistři Šebastián Brener,  Matěj Cívka a také  neznámý plástovický mistr. 

Na okraji blat v podhůří Blanského lesa leží unikátně dochovaná ves Holašovice (památka UNESCO). Mezi další  památkově chráněná sídla patří Malé Chrášťany, Plástovice, Záboří, Bavorovice, Dobčice, Lipanovice, Munice. Opatovice a Zbudov. /MČ, OJ

(c) Foibos Books s.r.o.