Slavnostní zahájení Dnů lidové architektury 2022

Zveme Vás na Slavnostní zahájení Dnů lidové architektury 2022 v sobotu 16. července 2022 od 10 hodin v Centru tradiční lidové kultury v Třebíči.

Záštitu převzali: Martin Baxa, ministr kultury ČR; Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina; Roman Fabeš, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů; Pavel Pacal, starosta města Třebíče; Karel Müller, starosta města Jaroměřice nad Rokytnou

 

 

Osobností Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska je Václav Žmolík – publicista, rozhlasový a televizní redaktor a moderátor

Hlavní pořadatel: Kotěrovo centrum architektury, o.p.s. , FOIBOS BOOKS s.r.o.

Spolupořadatelé, finanční podpora a spolupráce: Kraj Vysočina, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Ministerstvo kultury ČR, Národní památkový ústav, město Třebíč, město Jaroměřice nad Rokytnou, Městské kulturní středisko Třebíč, Jaroměřická mlékárna, a.s., Znovín Znojmo, a.s.

Mediální partneři: Český rozhlas 2, PROPAMÁTKY, Regionální Deník a Nová Večerní Praha.

Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury

Projekt je spolufinancován z Fondu Vysočina ID FV02842.0021

Akci podpořilo město Třebíč

Tento projekt byl uskutečněn s podporou města Jaroměřice nad Rokytnou

 

VÍKEND S LIDOVOU ARCHITEKTUROU
a PUTOVÁNÍ ZA LIDOVÝMI STAVBAMI
TŘEBÍČSKA A PODHORÁCKA

Sobota 16. července 2022

Slavnostní zahájení Dnů lidové architektury

10:00–17:00 Výstava Lidová architektura Kraje Vysočina

10:00–17:00 Ukázky tradičních řemesel a regionálních výrobků

10:00 Slavnostní zahájení Dnů lidové architektury Kraje Vysočina

10:30 Komentovaná prohlídka výstavy Lidová architektura Kraje Vysočina

11:00 Vystoupení Horáckého folklorního souboru Bajdyš a Bajdyšek

12:00 Přednáška Ivana Mináře Štuková výzdoba venkovských staveb na Třebíčsku

13:00 Odjezd autobusu na Putování za lidovými stavbami Třebíčska a Podhorácka

18:00 Ukončení slavnostního zahájení Dnů lidové architektury

K dobré náladě vám na harmoniku bude hrát Petr Gross / Po celý den možnost občerstvení

Vstup zdarma

 

Neděle 17. července 2022

10:00–17:00 Volné prohlídky výstavy Lidová architektura Kraje Vysočina

 

15. až 17. července probíhá v Třebíči kulturně historická slavnost Oživené židovské město v nedaleké židovské čtvrti

 

Účast na Putování je možno si rezervovat předem na e-mailové adrese e.henkrichova@foibos.cz, nebo na tel. 777 100 557

 

(c) Foibos Books s.r.o.