Rok lidové architektury 2023 - Za lidovou architekturou Prahy 5

1.3.2023

Česká republika si do dnešních dnů uchovala mnoho památek lidové architektury. Nejde pouze o jednotlivé objekty, ale často o ucelenou, stylově čistou výstavbu.

Lidová architektura to nejsou to však jen tradičně známé regiony a místa selského baroka, podkrkonošských či valašských dřevěnic, středočeských statků, sýpek a špýcharů nebo desítek mlýnů či kováren a dalších. Jsou to i mnohá místa Prahy, kam můžeme zavítat za památkami lidové architektury.

Mezi taková patří městská část Praha 5 se svou vesnickou památkovou zónou Osada Buďánka a dalšími stavbami lidové architektury.


Projekt je podpořen: 

Ministerstvo kultury ČR 

Státní Fond Kultury ČR

Městská část Praha 5

Národní památkový ústav

PROGRAM

Výstava Lidová architektura Prahy

Od 23. 6. 2023 do 9. 7.2023

Kazínská 8/5, Praha 5

komentovaná prohlídka výstavy 28. 6. 2023 od 16:00 – PhDr. Pavel Bureš


Od 10.7. do 1.9.2023

Výstava Lidová architektura Prahy – Trmalova vila (vilová 11, Praha 10)

 

 

ARCHITOULKY:

Středa 15. 3. od 16:00

sraz u Trmavajové zastávky Hlubočepy

Architoulka Starými Hlubočepy, provází Eva Šinclová

 

Sobota 25.3.2020

od 11:00 pro děti - sraz u zastávky Karlštejnská bus č. 149

od 15:00 pro dospělé - sraz u zastávky Grussova bus č. 230

Architoulka lidovými stavbami Klukovic a Jinonic – Klukovické usedlosti, Horův mlýn, Dětské hřiště vnitroblok, procházka Prokopském údolím, Usedlosti Jinonic , provází Eva Šinclová

  

Středa 12.4.2023 od 17:00

Sraz u Tramvajové zastávky Kavalírka

Osada Buďánka – historie a současnost, provází Michal Ezechel

 

Středa 19.4.2023 od 17:00

sraz u Trmavajové zastávky Krematorim Motol

Architoulka lidovými stavbami Motola a venkovskými usedlostmi Motola a Košíř, provází Michal Ezechel

 

 

PŘEDNÁŠKY: 

Úterý 15. 5. 2023 od 18 hodin

Trmalova vila (vilová 11, Praha 10)

Přednáška Za lidovou architekturou Prahy 5 - přednáší PhDr. Pavel Bureš

 

Úterý 23. 5. 2023

Trmalova vila (vilová 11, Praha 10)

Přednáška Historie a současnost osady Buďánka - přednáší PhDr. Pavel Bureš

 

(c) Foibos Books s.r.o.