Lidová architektura na území Velké Prahy

Pro mnohé Pražany i návštěvníky Prahy bude možná překvapením, s kolika díly lidové architektury se mohou dodnes setkat na území hlavního města.
Některé z těchto památek najdeme i tam, kde bychom je skutečně nečekali – například roubený objekt v ulici Nový Svět na Hradčanech, pár set metrů od Pražského hradu.
V širším centru metropole i dále k jejím hranicím se nachází rovněž mnoho bývalých převážně viničních usedlostí.
Kromě jednotlivých objektů v Praze existují také lokality soustřeďující více těchto památek – některé z nich byly prohlášeny za památkově chráněná území. 

Mezi původně samostatnými pražskými vesnicemi převažují návesní typy vrcholně středověkého původu. Pokud jsou zde dochovány stavby staršího data, jsou veskrze již zděné z místního kamene. Technikou zdění je provedena rovněž většina mladších a dosud stojících staveb. 

Praha má dvě vesnické památkové rezervace – Stodůlky a Ruzyni. Na běžného návštěvníka působí zachovaleji stará část Ruzyně v sousedství známé věznice, Stodůlky v bezprostřední blízkosti metra zase vynikají půdorysným uspořádáním.
K vesnickým památkovým zónám patří Královice, Stará Hostivař, Buďánka, Střešovičky, Rybáře, Bohnice a Ďáblice. V Bohnicích se nachází statek Vraných, bezesporu jedna z nejkrásnějších staveb lidové architektury v Praze, která nese na štítu letopočet 1777.
Kromě výše uvedených chráněných souborů jsou významnějšími lokalitami lidové architektury také starší části Běchovic, Bubenče, Dolních Chaber, Hloubětína, Hrdlořez, Lysolají, Zličína či Vinoře. V Dolních Chabrech je určitě nejvýraznější stavbou tohoto druhu Knorův statek  – barokní zemědělská usedlost, která bývá příležitostně zpřístupněna veřejnosti.

(c) Foibos Books s.r.o.