Letos budou již páté Dny lidové architektury Čech, Moravy a Slezska

15. - 23. července 2017

Termín Dnů je již tradičně svázán s datem narození proslulého lidového stavitele a štukatéra Jakuba Bursy (21. července 1813) a letos budou v týdnu od 15. do 23. července 2017.

Díky vstřícnosti se pořadatelství centrálních aktivit letošních Dnů lidové architektury tentokrát ujal Středočeský kraj, na jehož území proběhne celostátní zahájení i zakončení. Hlavním centrem a dějištěm slavnostního zahájení Dnů LA bude ve dnech 15. – 16. 7. Muzeum vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci u Sedlčan, které se rovněž stane výchozím bodem pro „Putování středním Povltavím za lidovými stavbami“.

Slavnostní zakončení se odehraje o týden později ve dnech 22. – 23. 7. v Národopisném muzeu Slánska ve Třebízi. Obě tyto akce budou doprovázeny bohatým kulturním programem, například vystoupením folklorních souborů, ukázkami tradičních řemesel, prodejem regionálních výrobků, komentovanými prohlídkami, výstavami, přednáškami, besedami apod. a také křtem doprovodných publikací a organizovanými výjezdy za památkami vesnické architektury v okolí.

Naším přáním a záměrem je, aby se ke Dnům LA podle svých představ a možností zapojily všechny kraje naší republiky. Středočeský kraj v této souvislosti začlenil jejich každoroční pořádání do krajské Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu ve Středočeském kraji a k tomu zpracoval Zásady pro pořádání Dnů lidové architektury Středočeského kraje.  Tím se podařilo zajistit kontinuitu jejich pokračování v dalších regionech kraje a tím také potenciálně širší publicitu a dopad na veřejnost. Podobným způsobem se k celostátním Dnům LA už čtvrtým rokem připojuje rovněž  například Liberecký nebo Zlínský kraj.  S programem letošních Dnů LA se přihlásil  již také Olomoucký kraj.

Posláním a smyslem Dnů lidové architektury je seznamovat širokou kulturní veřejnost k bohatstvím  lidové architektury a oslovit, motivovat a inspirovat zástupce státní správy i samosprávy, odborné instituce a organizace, různé neziskové a občanské iniciativy, vlastníky, investory, projektanty, odborníky i širokou veřejnost k péči o toto jedinečné dochované kulturní dědictví.

Velmi by nás potěšilo, kdyby všude tam, kde se toto bohatství nachází bylo v tyto dny přístupno široké veřejnosti a doprovázeno komentovanými prohlídkami  a dalšími aktivitami.

Rádi všem, kteří se zapojí do akcí Dnů lidové architektury kdykoliv poskytneme potřebné rady a pomoc a zejména celostátní propagaci prostřednictvím webových stránek www.lidove-stavby.cz a médiích..

 

Všechny zájemce o lidovou architekturu středního Povltaví s radostí  přivítáme ve Vysokém Chlumci na slavnostním zahájení Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska v sobotu 15. července 2017 v 10 hodin a na následném programu.

 

Kontakt na Metodické a organizační centrum Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska  2017:

Kotěrovo centrum architektury – Trmalova vila, Vilová 11, 100 00 Praha 10 - Strašnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                       

Tel. 608029741, E mail: o.janota@foibos.czpavel.bures@npu.cz                                                                 

www.trmalovavila.eu, www.lidove-stavby.cz

(c) Foibos Books s.r.o.