Jeli jsme do Libštátu

Vydali jsme se cestou na vernisáž výstavy Petra Luniaczka nazvané Kouzlo lidových chaloupek v povodí Olešky. Nejeli jsme přímo do místa výstavy, městečka Libštát, ale tak, jak jsme vám doporučili na našich webových stránkách učinili jsme zastávku v Sobotce na Šolcově statku a prohlédli jsme si několik z desítek roubených staveb tohoto překrásného městečka (kdo jste nebyli v Sobotce, vřele doporučujeme: vydejte se tam!).

 • Šolcův statek v Sobotce s galerií Karla Samšiňáka a sobotecké roubenky
  Šolcův statek v Sobotce s galerií Karla Samšiňáka a sobotecké roubenky
 • A jsme v Lomnici nad Popelkou, části Karlov, na Karlovském náměstí a v blízkém okolí
  A jsme v Lomnici nad Popelkou, části Karlov, na Karlovském náměstí a v blízkém okolí
 • Cíl cesty, městečko Libštát
  Cíl cesty, městečko Libštát
 • na liduprázdném náměstí
  na liduprázdném náměstí
 • ale potom v plném předsálí místního kina na vernisáži výstavy Petra Luniaczka
  ale potom v plném předsálí místního kina na vernisáži výstavy Petra Luniaczka

V Šolcově statku jsme nahlédli také do galerie Karla Samšiňáka s  připravovanou výstavou plastik Olbrama Zoubka. Cestou městem jsme potkali fotografa pana Vladimíra Hanzla, který léta fotografoval architekturu a lidové stavby zejména ve  středních Čechách v týmu doc. Líbala v SÚRPMO. Pokračovali jsme malebnou krajinou do Lomnice nad Popelkou na Karlovské náměstí, kde se nachází jedinečný soubor lidových staveb, které tvoří podstatnou část  vesnické památkové rezervace.

A dále do Libštátu, kde, ač neděle, byla zavřena jediná hospoda v městečku. Ale zato pár roubenek nás opět potěšilo, až na jednu, přímo na náměstí, která je notně omšelá a zdevastovaná. Majitelka již dva roky údajně neprojevuje o tuto stavbu zájem a ta pomalu spěje k úplné devastaci? Nebo ne? Ač v městečku, byl zde až neobvyklý nedělněodpolední klid, nikde ani živáčka. Už před pátou odpolední se ale začali do místního kina scházet účastníci vernisáže výše zmíněné Luniaczkovy výstavy.

A sešlo se jich na čtyři desítky, včetně starostů a starostek okolních obcí a samozřejmě starosty Libštátu  Luďka Opočenského, Jaroslava Vávry, který je duší festivalu Libštátské pozdní léto, jehož součástí  je zmíněná výstava a dalších osobností.
Prohlédněte si  malou fotoreportáž z této nedělní cesty.

Eva Hekrichová  a Oldřich Janota, členové pracovního týmu Roku lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2013.

 

(c) Foibos Books s.r.o.