Dny lidové architektury v Kraji Vysočina a Putování za lidovými stavbami Třebíčska a Podhorácka

Již tradiční, tentokrát desátý ročník Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska měl celostátní centrum v Třebíči a na Třebíčsku.

Slavnostní zahájení Dnů, nad kterými převzali záštitu ministr kultury Martin Baxa, hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, náměstek hejtmana Roman Fabeš, starosta města Třebíče Pavel Pacal a starosta města Jaroměřice nad Rokytnou Karel Müller. Osobností Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska byl již tradičně Václav Žmolík – publicista, rozhlasový a televizní redaktor a moderátor, který celé slavnostní dopoledne uváděl.

Mezi desítkami hostů nechyběli hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a další hosté s Třebíče a z Kraje Vysočina, ale také například z Moravskoslezského či Středočeského kraje.

Na slavnostním zahájení se prezentovali také mistři tradičních řemesel a ukázky regionálních výrobků.

Návštěvníci mohli zhlédnout výstavu Lidová architektura Kraje Vysočina s komentovanou prohlídkou. Velmi hodnotným bylo vystoupení Horáckého folklorního souboru Bajdyš a Bajdyšek.

Plně navštívená byla přednáška Ivana Mináře Štuková výzdoba venkovských staveb na Třebíčsku.

Po té se do posledního místečka obsazený autobus vydal na Putování za lidovými stavbami a lidovou tvorbou Třebíčska a Podhorácka. Nejprve do místní části Jaroměřic nad Rokytnou -vesnické památkové zóny Boňov, po té do samotného centra města Jaroměřice s nádherným zámkem a nově zrekonstruovaným náměstím.

Následovalo Rolnické muzeum manželů Kopečkových v Příložanech u Jaroměřic. Celé Kopečkova rodina několik týdnů připravovala své muzeum na návštěvu hostů Dnů lidové architektury a ti z nás, kteří toto muzeum navštívili několik měsíců předtím v rámci přípravy Dnů lidové architektury, se nestačili divit jak Kopečkovi své muzeum připravili na tuto návštěvu a návštěvy příští. Moc Kopečkovým, zejména babičce, děkujeme.

Doporučujeme toto výjimečné muzeum zaměřené na zemědělské nářadí a náčiní a potřeby venkovské domácnosti navštívit.

V závěru byla návštěva chalupnické usedlosti ve Stropešíně a větrného mlýna v Třebíči Borovině.

Přinášíme fotoreportáž ze Slavnostního zahájení v Centru tradiční lidové kultury v Třebíči a Putování za lidovou kulturou Třebíčska a Podhorácka.

 

(c) Foibos Books s.r.o.