Dny lidové architektury letos zvou na Kouřimsko

Letošní ročník Dnů lidové architektury bude mít ve středních Čechách hlavní centrum v Kouřimi na Kolínsku. Uskuteční se v týdnu od 18. do 26. července.

  • Dny lidové architektury. Ilustrační foto KÚ Středočeského kraje
    Dny lidové architektury. Ilustrační foto KÚ Středočeského kraje

Akce je zaměřená na vesnické stavitelství, které tvoří jedinečné kulturní bohatstství našeho venkova, které nám zanechali  naši předkové. A které, bohužel, někdy majitelé starších nemovitostí ne vždy plně doceňují (zvlášť třeba v případě různých stodol, sýpek či špýcharů).

Dny lidové architektury se konají celorepublikově a mají již svou tradici, která započala v roce 2013, kdy ve Vlachově Březí a okolí se konal první ročník na počest 200. výročí narození slavného lidového tvůrce mnoha staveb tzv. Jihočeského selského baroka, zednického mistra Jakuba Borsy.

Ve středních Čechách se letos zaměří především na skanzen neboli Muzeum lidových staveb v Kouřimi a jeho okolí. Do vínku letošních Dní lidové architektury přibude nová publikace Lidové stavby Středočeského kraje, která nás provede

Hlavním organizátorem je Kotěrovo centrum architektury, jež spolupracuje s Národním památkovým ústavem, regionálními muzejními institucemi, občanskými iniciativami i organizacemi – a v hojné míře také s radnicemi.

(c) Foibos Books s.r.o.