Dny lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2019

Tradice dnů lidové architektury

V  roce 2019 se uskuteční již 7. ročník Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2019. Tradice Dnů lidové architektury byla zahájena v roce 2013 u příležitosti 200. výročí narození Jakuba Bursy, proslulého zednického mistra a lidového umělce působícího v okolí Volyně a Vlachova Březí na Prachaticku, kde také v roce 2013 proběhly hlavní vzpomínkové akce spojené s putováním po jím vytvořených stavbách. Příznivé ohlasy a řada podobných aktivit na různých místech naší země vzniklých spontánně na základě výzvy iniciátorů Roku lidové architektury, vyhlášeného v souvislosti s tímto výročím, vyústil v rozhodnutí organizátorů ze společnosti FOIBOS a Národního památkového ústavu pořádat Dny lidové architektury každoročně a vždy právě v období kolem 21. července, tedy v termínu spojeném s datem narození tohoto významného osobitého tvůrce.

V roce 2014 se těžiště celorepublikové akce přesunulo do Libereckého kraje a byly vyhlášeny Dny Lidové architektury Libereckého kraje 2014,  jejichž stěžejním programem bylo Putování za lidovými stavbami podél Jizery mezi Turnovem a Semily ve dnech 14. – 20. července. V roce 2015 štafetu Dnů lidové architektury převzal Pardubický kraj.

Hlavní programovou akcí třetího ročníku Dnů lidové architektury Pardubického kraje bylo putování Hlineckem - krajem Chrudimky za lidovými stavbami v týdnu od 18. do 26. července 2015

V roce 2016 se uskutečnily Dny lidové architektury Ústeckého kraje s celostátní akcí Putování za lidovými stavbami Českého Švýcarska, Šluknovska a Horní Lužice 16. - 24. 7. 2016.

V roce 2017 se uskutečnily Dny lidové architektury Středočeského kraje s celostátní akcí  Putování za lidovými stavbami středního Povltaví. V roce 2018 se konaly Dny lidové architektury Královéhradeckého kraje s celostátní akcí Putování za lidovými stavbami Úpicka.. Centrem byla národní kulturní památka Dřevěnka v Úpici.

Při příležitosti Dnů lidové architektury byly zpracovány a vydány publikace Lidové stavby Jihočeského kraje, Lidové stavby Moravy a Slezska, Lidové stavby Libereckého kraje, Lidové stavby Pardubického kraje a Lidové stavby Ústeckého kraje a Lidové stavby Středočeského kraje - jih. Lidové stavby Královéhradeckého kraje.

Dny lidové architektury Karlovarského kraje 2019

Putování za stavbami chebské roubené lidové architektury

Pokračováním tradice budou Dny Lidové architektura Karlovarského kraje 2019 s celostátní akcí Putování za  stavbami chebské roubené lidové architektury

Slavnostní zahájení Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2019, křest publikace Lidové stavby Karlovarského kraje, komentované prohlídky lidových staveb, přednášky, besedy, ukázky řemesel a podobně se uskuteční v sobotu 13. července 2017 od 11 do 18 hodin v obci Doubrava.

Obec Doubrava  bude také výchozím místem autokarových tras Putování  za  stavbami chebské roubené lidové architektury 13. července

Průvodce putování a webové stránky

Průvodce Putování za lidovými stavbami Chebské pánve bude skládačka, která přiblíží potenciálním účastníkům jednotlivá místa putovní trasy, nabídne jim stručný popis  dochované historické vesnické zástavby s chebskými statky i charakteristiku nejvýznamnějších staveb, případně další důležité informace.

K dispozici zdarma bude v infocentrech, muzeích i dalších kulturních zařízeních Karlovarského kraje.  Bude rovněž publikována zde, na našich webových stránkách.

www.lidove-stavby.cz, spolu s informacemi o programěech Dnů lidové architektury 2019 v dalších krajích, regionech a místech.

Hlavní cíl poznání - "Chebský statek" svou bohatou a účelnou architektonickou skladbou a pozoruhodnou výstavností, uplatněnou především ve známých hrázděných štítech, se koncem 18. století přiřadil k nejproslulejším hrázděným usedlostem v Evropě.

Malá publikace Lidové stavby Karlovarského kraje

Vedle Průvodce je připravováno vydání malé publikace Lidové stavby Karlovarského kraje, která zmapuje a bude  propagovat lidovou architektury všech regionů  Karlovarského kraje.

Zpracována bude ve spolupráci s odborem kultury a památkové péče Královéhradeckého kraje, Národním památkovým ústavem a dalšími odbornými institucemi i jednotlivci.

Publikace bude zaměřena tak, aby sloužila jako přehledná informační tiskovina lidové architektury kraje i v dalších letech 

Představí typy lidových staveb kraje a jejich regiony, vesnické památkové rezervace  Doubrava a  Nový Drahov na Chebsku.

Dále 8 vesnických památkových zón - Dolní Lažany, Salajna, Popovice (okes Cheb),

Beranov, Kojšovice, Kosmová  (okres  Karlovy Vary),  Dolní Rychnov a 

Královské Poříčí (okres Sokolov).

Dny lidové architektury Středočeského kraje 2019

se uskuteční ve dnech 21. - 28. července 2019. Centrem tentokrát bude obec Lhotka u Mělníka  a její soubor  skalních obydlí.

Slavnostní zahájení s bohatým programem bude v sobotu 21. července v 11 hodin ve Lhotce. Po slavnostním zahájení bude možnost vydat se autokarovými zájezdy  na Putování za lidovými stavbami Kokořínska.

Dnes Vám nabízíme několik fotografií z místa setkání – Lhotky u Mělníka a dalších míst z trasy Putování.

 

(c) Foibos Books s.r.o.