Dny lidové architektury Středočeského kraje 2024

O statcích na statku. Zachráněné vesnické památky středních Čech.

Obec Ledčice – areál statku U Cinků sobota 3. srpna 2024 / 10:00–18:00 hodin.

Program:
11:00–11:15 Slavnostní zahájení.
11:15–11.20 Předání titulu Mistr rukodělné výroby Středočeského kraje.
11:20–11:30 Vystoupení folklorního souboru Jarošovci.
11:30–11:45 Představení publikace Skanzen Vysoký Chlumec.
11:45–12:00 Vystoupení folklorního souboru Jarošovci.
14:00–15.30 Prezentace panelové výstavy vybraných příkladů rekonstruovaných vesnických památek a moderované diskusní setkání s vlastníky některých z nich.
Po celý den komentované prohlídky statku čp. 15 s historicko-národopisnou expozicí a kostela sv. Václava, ukázky lidových řemesel a jarmark regionálních výrobků, pečení chleba a stloukání másla, lidové písničky v podání harmonikáře Antonína Zachara, možnost občerstvení.

Vstup volný

Podrobnější informace na webových adresách:
www.kr-stredocesky.cz; www.muzeum-melnik.cz; www.lidove-stavby.cz; www.ledcice.cz; www.vecerni-praha.cz

(c) Foibos Books s.r.o.