Dny lidové architektury Středočeského kraje 2018

3.7.2018

Víkend s lidovými stavbami, bohatým programem a Putováním za lidovými stavbami Nymburska.

Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem, 14. – 15. července 2018

Středočeský kraj a Kotěrovo centrum architektury o.p.s. jménem pořadatelů a partnerů Dnů lidové architektury Středočeského kraje si Vás dovolují pozvat na Slavnostní zahájení Dnů lidové architektury Středočeského kraje a křest průvodce Lidové stavby Středočeského kraje – sever

Program Dnů lidové architektury:

sobota 14. července 2018
skanzen otevřen od 9:00 do 17:00
10:00 – 17:00
- Výstava Lidová architektura středního Polabí v domě z Oskořínku
- Prohlídky skanzenu v přírodě s odborným výkladem
- Ukázky tradičních vesnických řemesel – kovář, hrnčíř, řezbář, košíkář, tkaní, předení,
háčkování, paličkování, vyšívání, výroba ze skla a korálků, ze slámy a kukuřičného šustí aj.
- Prodej regionálních řemeslných výrobků
- Tematické hry pro děti
11:00 – 11:45 slavnostní zahájení a křest publikace
Lidové stavby Středočeského kraje
12:00 a 14:00 vystoupení folklorního souboru Dykyta z Přerova nad Labem
12:30 a 13:00 odjezd ze skanzenu v přírodě autobusy na Putování za lidovými stavbami
Nymburska s odborným výkladem
(zdarma – účast možno rezervovat předem e.henkrichova@foibos.cz nebo tel. 777 100 557)
neděle 15. července 2018
09:00 – 17:00
- Výstava Lidová architektura středního Polabí v domě z Oskořínku
- Prohlídky skanzenu s odborným výkladem
Občerstvení pro návštěvníky

Záštitu nad Dny lidové architektury převzal Mgr. Karel Horčička, radní Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče.

 

Foto: Jan Paravan.

(c) Foibos Books s.r.o.