Dnů lidové architektury Středočeského kraje 2023


12. srpna 2023 si Vás dovolujeme pozvat na Dny lidové architektury Středočeského kraje 2023 s boharým celodenním programem

Středočeský kraj, Hornické muzeum Příbram, p. o. a Obec Hvoždany
si Vás dovolují pozvat na slavnostní zahájení

Dnů lidové architektury Středočeského kraje 2023
Špýchary Středočeského kraje

dne 12. srpna 2023 ve Špejcharu Hvožďany

 

Program:
11:00 slavnostní zahájení, předání titulu Mistr rukodělné výroby Středočeského kraje a představení brožury Špýchary Středočeského kraje
12:00 komentovaná prohlídka Špejcharu a přízemí Zíbova mlýna
13:00–15:00 přednášky na téma Špýchary ve Středočeském kraji
10:00–16:00 ukázky historických řemesel, řemeslné tržiště, prohlídka expozice ve Špejcharu Hvožďany, výstava Špýchary Středočeského kraje, zábavné dobové atrakce pro děti, k poslechu hraje V Originál 

občerstvení vstup zdarma 

(c) Foibos Books s.r.o.