Český rozhlas

Spolupořadatelsví a záštita
nad projektem 
Rok Lidové architektury 
Čech, Moravy a Slezska.

 

Mediální osobností Roku lidové architektury známý rozhlasový a televizní moderátor a redaktor Václav Žmolík.


ČRo má nové webové stránky věnované lidové architektuře, na kterých ve dvaceti kapitolách najdete informace o vývoji lidové architektury, o hlavních regionálních oblastech ČR a také o ochraně našich památek. 

(c) Foibos Books s.r.o.