Dny lidové architektury Královéhradeckého kraje 21. – 29. července 2018 se slavnostním zahájením v národní kulturní památce Dřevěnka v Úpici v sobotu 21. července 2018

11.06.2018

V letošním roce se uskuteční již 6. ročník Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska, tentokrát s centrem v Úpici, malebném městečku vklíněném do údolí Úpy, ležícím ve zvlněné poklidné a přívětivé krajině východního Podkrkonoší pod Jestřebími horami, v níž se střídají zalesněná návrší s travnatými stráněmi a poli, kde najdeme tichá zákoutí i místa s dalekými výhledy. Je to kraj horníků a tkalců a také kraj slavných rodáků bratří Čapků, jehož osobitou tvářnost formovala též historická městská i vesnická sídla s řadou dosud zachovalých slohových i tradičních lidových staveb, z nichž mnohé tu často stojí už stovky let.

Hlavním centrem letošních Dnů lidové architektury Královéhradeckého kraje bude národní kulturní památka Dřevěnka, unikátně dochovaný archaický roubený patrový dům postavený kolem roku 1610, který díky úsilí Města Úpice prošel citlivě provedenou kompletní památkovou obnovou. Právě zde se v sobotu 21. července uskuteční slavnostní zahájení Dnů lidové architektury a zároveň oficiální otevření rehabilitovaného areálu Dřevěnky pro veřejnost. Celodenní bohatý moderovaný doprovodný program zahrne ukázky tradičních řemesel, prodej regionálních potravin i dalších výrobků, vystoupení folklorních a divadelních souborů i loutkového divadla pro děti, komentované prohlídky interiérů Dřevěnky i památek města Úpice, tematické výstavy, prezentace a přednášky a též možnost posezení s občerstvením a hudbou. Součástí bude také představení dvou nových drobných publikací pojednávajících jednak o lidových stavbách Královéhradeckého kraje a jednak o znovuzrozené Dřevěnce.   

 

Úpice se rovněž stane výchozím bodem Putování za lidovými stavbami Úpicka a Jestřebích hor. Zájemci se budou moci vydat mikrobusy po připravené trase za vybranými ukázkami zajímavých lidových staveb, mlýnů i drobné krajinné architektury, které jim podrobně přiblíží odborný doprovod. Základní informace rovněž poskytne pro tyto účely speciálně vydaná skládačka, jež bude obsahovat i údaje o mnoha dalších význačných památkách vesnického stavitelství v Královéhradeckém kraji.

 

V širším regionu Podkrkonoší, Jestřebích hor a Náchodska budou mít v průběhu Dnů lidové architektury od 21. do 29. července návštěvníci kromě toho možnost poznat i jiná pozoruhodná sídla a místa, seznámit se s jejich historií a prohlédnout si zde řadu zajímavých památek vesnického stavitelství. Do Dnů lidové architektury se zapojí i další kulturní zařízení a organizace s tematickými akcemi různého druhu. Podrobný program všech těchto aktivit + přehled přibližující vybrané lokality s dochovanou historickou vesnickou zástavbou i technickými, sakrálními či drobnými krajinnými památkami bude v průběžně aktualizované podobě dostupný všem zájemcům jako tištěný materiál a na níže uvedených webových adresách.

 

Zásadním podnětem, jenž vedl ke zrodu myšlenky Dnů lidové architektury, byl úspěšný Rok lidové architektury 2013 vyhlášený pořadateli ze společnosti FOIBOS a Národního památkového ústavu u příležitosti 200. výročí narození Jakuba Bursy, proslulého zednického mistra a lidového umělce působícího v okolí Volyně a Vlachova Březí na Prachaticku, kde také proběhly hlavní vzpomínkové akce. Příznivé ohlasy a řada podobných aktivit na mnoha různých místech, vzniklých spontánně na základě výzvy iniciátorů Roku lidové architektury, vyústily v rozhodnutí pořádat každoročně Dny lidové architektury, termínově spojené právě s datem narození Jakuba Bursy, jímž je 21. červenec. V následujících letech se tak uskutečnily Dny Lidové architektury Libereckého kraje 2014 v Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova, Dny lidové architektury Pardubického kraje 2015 v Souboru lidových staveb na Veselém Kopci u Hlinska, Dny lidové architektury Ústeckého kraje 2016 v Podstávkovém domě v obci Lipová u Šluknova a Dny lidové architektury Středočeského kraje v Muzeu lidových staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci.

Je třeba předeslat, že Dny lidové architektury nejsou samoúčelnou akcí, ale mají své hlubší poslání a záměr – oslovit, motivovat a inspirovat zástupce státní správy i samosprávy, odborné instituce a organizace, různé neziskové a občanské iniciativy, vlastníky, investory, projektanty, specializované firmy a řemeslníky, odborníky i laiky a další aktéry stavební činnosti na venkově k cílevědomějšímu, ohleduplnějšímu a promyšlenějšímu přístupu k péči o toto jedinečné dochované kulturní dědictví; pořadatelé a spolupracující organizace rovněž usilují o to, aby se Dny lidové architektury staly pro širokou veřejnost podnětem k hlubšímu poznání a pochopení hodnot a významu lidového stavitelství a posílení vědomí odpovědnosti za jeho uchování.

 

Veškeré programové materiály, propagační a informační tiskoviny ke Dnům lidové architektury Královéhradeckého kraje 2018 budou k dispozici v příslušných regionálních informačních centrech, muzeích, kulturních zařízeních a partnerských organizacích a na dalších obvyklých místech v regionu a také na webových stránkách:

www.lidove-stavby.cz, www.kr-kralovehradecky.cz, www.npu.cz , www.propamatky.info.

 

Hlavními pořadateli a partnerskými organizacemi Dnů lidové architektury Královéhradeckého kraje 2018 jsou: Kotěrovo centrum architektury o.p.s. + FOIBOS BOOKS s.r.o., Královéhradecký kraj, Město Úpice, Městský úřad Trutnov, Národní památkový ústav; mediálními partnery jsou: PROPAMÁTKY, Český rozhlas 2 a Regionální Deník.

 

(c) Foibos Books s.r.o.