Zednický mistr Šebestián Brener, zvaný Šebesta

autor převážné části domů v Malých Chrášťanech
Na Zbudovských blatech zanechal výrazné stopy „neznámý zednický mistr plástovické oblasti", který zde působil v letech 1818 až 1871, jak můžeme usuzovat z datací na jednotlivých gruntech. Vzhledem k nedostatku záznamů o zde působících zednících zůstane tedy do budoucna pravděpodobně neurčen. Ví se o něm jen, že bydlel v okruhu obce Nákří a že měl čtyři pomocníky.

Jeho prvotní dílo se vyznačuje velice jednoduchými hladkými štíty, na nichž je pouze letopočet, později se na domech objevuje členění štítu pilastry a rámečky s obrazy světců. Průčelí statků z padesátých let 19. století nabývají podobu barokizujících tvarů s bohatou plastickou výzdobou a štíty z šedesátých let se zase pozvolna zjednodušují.
Jeden z pomocníků plástovického mistra se od něj naučil tolik, že později jako samostatný zedník pokračoval v jeho stopách a postavil a vyzdobil řadu dalších stavení v Malých Chrášťanech. Vesnice působí jednotným dojmem a velice častý je zde motiv Božího oka, který se vyskytuje téměř na všech štítech. Tento chrášťanský zedník byl dlouho lidově zvaný „Šebesta“. Pracoval určitě v letech 1850–1862, někde se tvrdí, že snad téměř do roku 1900.
Teprve několik desítek let známe jeho jméno, které bylo objeveno skoro neskutečným příběhem. Když známý režisér Jiří Bělka v obci koupil chalupu a nechal si sem dovést  starožitnou almaru z Českých Budějovic, na rubu jejích dveří bylo možno přečíst jméno „Šebastián Brener“. Tento mistr tedy vyráběl také nábytek a jeden jeho kus se po více jak sto letech vrátil do stavení, jehož štít zdobí iniciály „Š. B.“ – Šebastián Brener.
Jeho vnuk Tomáš Brener byl nádražák a žil ve Zlivi až do roku 1940.

(c) Foibos Books s.r.o.