Zemědělská usedlost čp. 65

  Dům bude volně přístupný 20. 7. 2013

  Zemědělská usedlost, čp. 65, Vlčnov

  Kontakt: Klub sportu a kultury, tel. 572 675 130, 572 675 500

Památkově chráněná usedlost datovaná na trámu ve světnici rokem 1862. Původní způsob bydlení a hospodaření z konce 19. století. V síni samostatně vydělená zachovaná černá kuchyně, tradiční zařízení ve světnici s rohovou lavicí, svatým koutem a tradičním nábytkem. V zadní části obytného domu situována patrová komora, dále kolmo k obytné části tradičně do dvora navazují chlévy. Usedlost je tradiční ukázkou místního lidového stavitelství z hlíny. Vzácně zde v podmínkách tradičního bydlení 19. století žila poslední majitelka až do 90. let 20. století. Objekt je v majetku obce Vlčnov, spravuje ho Klub sportu a kultury ve Vlčnově a pravidelně ožívá  poslední víkend v květnu v době jízdy králů, počátkem září při Koštu vdolečků a počátkem prosince v rámci prezentace Tradičních Vánoc ve Vlčnově.


V zadní části dvora stojí stodola z pálených cihel, v níž je instalováno Muzeum lidových pálenic, jediné svého druhu u nás, které spravuje Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.

Otevřeno:
všední dny na základě telefonické domluvy
víkendy: 13.00 – 17.00 hod.

Kontakt:  Božena Kovářová tel. 733 621 063 a Libuše Stloukalová 733 621 054

(c) Foibos Books s.r.o.