Za lidovou architekturou na Hodonínsko

Otevřeno v rámci Dnů lidové architektury 20. a 21. 7. 2013

Obec Petrov
Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem
Kontakt: Obecní úřad Petrov, 696 65 Petrov 113, tel.:518 335 620
             Obecní úřad Blatnice pod Svatým Antonínkem 28, 696 71, tel.: 518 331 221

Vinohradnictví a vinařství nezaměnitelným způsobem formovalo krajinný ráz jižní Moravy. Koncentruje se zde velké množství vinohradnických staveb, povětšinou tvořících samostatný areál pod vinohrady ve větší či menší vzdálenosti od vesnice. Ty nejcennější byly prohlášeny za památkové rezervace. 
  • Blatnické búdy
    Blatnické búdy
  • Plže
    Plže

 

Nejstarší je vesnická památková rezervace Petrov-Plže.

Půvabný areál Plže leží nedaleko Strážnice a může nabídnout prohlídku  dochovaného souboru vinných sklepů. Všechny mají stejný ráz, projevující se na úrovni terénu jen architektonicky tvarovaným segmentovým štítem, olíčeným vápnem a u země ukotveným ultramarinovou obrovnávkou, a trávou porostlým zásypem nad valeně klenutými prostorami podzemních prostor. Takovým sklepům se říká plže a daly název celé lokalitě. Památkovou rezevrací byly prohlášeny v roce 1983.

Blatnické búdy

Areál búd, jak se zde vinohradnickýcm stavbám říká, lemuje spodní okraj vinohradní trati Stará hora v Blatnici pod svatým Antonínkem. Tvoří jej samostatně stojící štítově orientované přízemní stavby s malým sklepem, který nepřesahuje půdorys búdy. Vstup do lisovny je ve štítově stěně a je uzavřen masivními jednokřídlými dveřmi. Sněhobílá omítka kontrastuje s obrovnávkou, většinou ultramarinovou. Zvláštní, jedinečné a typické pro blatnické búdy se skrývá uvnitř stavby, která sice navenek působí jako přízemní, uvnitř je však překvapivě patrová s vyvýšenou komůrkou nad sklepem. Areál Blatnice-Stará hora byl prohlášen památkovou rezervací v roce 1995.

 

(c) Foibos Books s.r.o.