Z letošních Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska

V sobotu 16. července byl zahájen již 4. ročník  Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska, tentokrát  s centrem v Českém Švýcarsku a na Šluknovsku, v nejsevernějším koutě naší země.

Slavnostní zahájení se uskutečnilo v obci Lipová u Šluknova, kde  byl připraven celodenní bohatý program s ukázkami tradičních řemesel, komentovanými prohlídkami expozic památkově obnoveného podstávkového domu, tématickými přednáškami a besedami. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si opravený kostel sv. Šimona a Judy i výstavu v podkroví kostelní galerie a další zajímavosti.

Při příležitosti zahájení byla pokřtěna také malá publikace Lidové stavby Ústeckého kraje, která provází čtenáře hlavními oblastmi lidového stavitelství kraje od Podbořanska na jihozápadě, přes Střední Poohří, Jihozápadní část Českého středohoří, Podkrušnohoří až po České Švýcarsko a Šluknovský výběžek na severovýchodě kraje.

Dny lidové architektury Ústeckého kraje potom pokračovaly v neděli a budou pokračovat až do neděle 24. července možností navštívit zajímavé, lidové stavby například v Doubici a Doubickém muzeu uprostřed obce, nebo v Kopci v udržovaném podstávkovém domě  čp. 40 pana Josefa Moravce, nebo v Krásné Lípě, kde je možné navštívit  výstavu Lidové památky Českého Švýcarska. mV malé osadě Studený budou obětaví členové Občanského sdružení poskytovat informace v historické hasičské zbrojnici poblíž centra obce. Bude možné také navštívit skalní kapli sv. Ignáce ve Všemilech u České Kamenice a po domluvě starou roubenou školu se zvoničkou a další.

V Jetřichovicích byla nedávno komplexně památkově obnovená usedlost Christiánův dvůr, kde bude 23. července v 15 hodin komentovaná prohlídka  s odborným výkladem ing. arch. Tomáše Eflera.

Informace o těchto programech jsou v informačních centrech v Lipové, v Krásné Lípě a na dalších místech. Rádi je poskytneme také  na  kontaktech uvedených na  našich webových stránkách.

Akce Dnů lidové architektury se konaly a konají na dalších místech naší republiky, jak uvádíme např. zde program na Vísecké rychtě v Kravařích 23. července 2016.

 

K dokreslení průběhu Dnů lidové architektury v Ústeckém kraji připojujeme malou fotoreportáž.

1. den – obec Lipová

10 hodin –  moderátor a publicista Václav Žmolík, mediální osobnost Dnů lidové architektury Václav Žmolík zahajuje spolu se starostou obce Lipová Pavlem Svobodou Dny lidové architektury 2016.

  

 Vodou z Vlčích pramenů byla pokřtěna malá publikace Lidové stavby Ústeckého kraje 

 

a po celý den bylo co vidět, poslouchat, chutnat

  

2. den

na návštěvě v podstávkovém domě u Moravců v osadě Kopec, obec Brtníky

  

na návštěvě v památkové rezervaci v Rumburku, Šmilovského ulici

  

na návštěvě v Jiřetíně pod  Jedlovou s panem Josefem Zoserem

  

na návštěvě ve Studeném

 

na návštěvě ve Všemilech

  

(c) Foibos Books s.r.o.