Výzva k uspořádání Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2014 (14. - 20. 7. 2014)

Dny lidové architektury 2014
V loňském roce proběhl v celé republice úspěšný Rok lidové architektury Čech, Moravy a Slezska. V desítkách a stovkách obcí, míst s lidovými stavbami, skanzenů, muzeí a galerií i v jednotlivých lidových stavbách, usedlostech, mlýnech, špejcharech, sakrálních lidových stavbách byly pořádány výstavy, komentované prohlídky, besedy, výlety za lidovými stavbami a další akce. Celorepublikové aktivity Roku LA byly zaměřeny v letních měsících v souvislosti s 200. výročím narození tvůrce tzv. selského baroka Jakuba Bursy na architekturu Volyňska a Vlachovobřezska. Celorepublikovou akcí podzimu byly Dny lidové architektury Východní Moravy ve Vlčnově.

Díky úspěšnosti Roku lidové architektury a k další podpoře pozornosti a zájmu o lidové stavby bylo v širokém aktivu organizátorů a institucí dohodnuto pořádat každoročně v červenci Dny lidové architektury Čech, Moravy a Slezska.

Pro letošní rok připadají Dny lidové architektury Čech, Moravy a Slezska na 14. – 20. července 2014.

Obracíme se na obce, zejména obce s vesnickými památkovými rezervacemi a vesnickými památkovými zónami, na majitele a provozovatele lidových staveb, usedlostí, mlýnů, špejcharů, lidových zvoniček, kapliček, kostelíků, na zřizovatele a vedení skanzenů a expozic lidové architektury, muzeí a galerií s výzvou a prosbou k zpřístupnění a prezentaci památek lidového stavitelství široké veřejnosti s vaší milou průvodcovskou ochotou v těchto dnech.

Rádi Vaše pozvání k Vám zveřejníme na webových stránkách www.lidove-stavby.cz a rádi o Vaší památce či obci budeme na těchto stránkách informovat veřejnost.

Celonárodní akcí letošních dnů budou aktivity soustředěné do programu Podél Jizery za lidovými stavbami v Libereckém kraji na Turnovsku, Železnobrodsku a Semilsku.
Ve dnech 14. až 20. července bude možné navštívit řadu míst, kde budou návštěvníkům představeny a zpřístupněny památky lidové architektury, proběhnou komentované prohlídky, výstavy a další. Dny vyvrcholí o víkendu 19. a 20. července 2014.

Za organizační tým Dnů lidové architektury 2014
Pavel Bureš a Oldřich Janota, Kotěrovo centrum architektury o.p.s.
--------------------------
Kotěrovo centrum architektury o.p.s., FOIBOS BOOKS s.r.o.
Trmalova vila Vilová 11, 100 00 Praha 10
Eva Henkrichová e-mail: e.henkrichova@foibos.cz, mobil 777 100 557

 

(c) Foibos Books s.r.o.