Výstava Lidové stavby Prahy

    V pátek 13. září se od 17 hodin uskutečnila vernisáž
    výstavy Lidové stavby Prahy 
pořádané
   v rámci Roku lidové architektury Čech, Moravy a Slezska.

   Výstava potvrá do 29.9. 2013

Vernisáž proběla v prostorách Domu spokojeného stáří v Praze-Troji.

Záštitu nad výstavou převzal starosta MČ Praha-Troja Tomáš Drdácký.

Výstava potvrá do 29.9. 2013 
Otevřeno: 
pátek 13 - 17 hod. 
sobota a neděle 10 - 18 hodin

(c) Foibos Books s.r.o.