Vinohradnické búdy

Areál je volně přístupný.

Vinohradnické búdy, Vlčnov

Kontakt: Klub sportu a kultury, tel. 572 675 130, 572 675 500

 

 

Vinohradnické stavby – tzv. búdy ( dvouprostorové přízemní lisovny bez sklepa), se nacházejí ve Vlčnově, v trati Kojiny, stojí samostatně v řadové zástavbě ve svahu nad obcí, jíž dodávají svou bělostí fasády s modrou podrovnávkou osobitý kolorit.  Představují jedinečný areál o více než 40 objektech. V roce 2005 byl Ministerstvem kultury ČR prohlášen památkovou rezervací, která je tvořena největším počtem nadzemních vinohradnických staveb u nás.   Navíc jsou mnohé búdy památkově chráněné i jako samostatné stavby.

Pěstování vinné révy je ve Vlčnově doloženo již od 15. století, existence vinohradnických staveb od 16. století. Současné stavby většinou pocházejí z 19. století, jsou stavěny různými tradičními stavebními technikami – nabíjenou hlínou,  tzv. tlučení, konstrukcí z nepálených hlíněných cihel, ale i tzv. hrázděním – dřevěnou konstrukcí vyplněnou hlíněnými cihlami.

Búdy jsou v soukromém majetku jednotlivých občanů Vlčnova, kteří je většinou nadále využívají ke svému účelu – zpracování a uskladnění vína, k přátelskému posezení.  Nepředstvují tedy  muzejní expozice.  Ožívají pravidelně muzikami, zpěvem, ochutnávkami vín apod. především poslední víkend v květnu v době konání Jízdy králů ve Vlčnově, ale i v červenci v rámci Hodového zpívání v búdách, které se letos uskuteční 27. 7. v 15. 00 hod.

Areál je volně přístupný.

(c) Foibos Books s.r.o.