Vesnická památková rezervace Petrov-Plže

Otevřeno v rámci Dnů lidové architektury 20. a 21. 7. 2013

Vesnická památková rezervace Petrov-Plže.

Kontakt: Obecní úřad Petrov, 696 65 Petrov 113, tel.:518 335 620

Půvabný areál Plže leží nedaleko Strážnice a může nám nabídnout prohlídku  dochovaného souboru vinných sklepů doložených od 15. století.

Všechny vinohradnické stavby zde mají stejný ráz, projevující se na úrovni terénu jen architektonicky tvarovaným segmentovým štítem, olíčeným vápnem a u země ukotveným ultramarinovou obrovnávkou, a trávou porostlým zásypem nad valeně klenutými prostorami podzemních prostor.

(c) Foibos Books s.r.o.