Vesnická památková rezervace - Heřmanovice

Navštívte v rámci Dnů lidové architektury 20. 7. 2013 také vesnickou památkovou rezervaci Heřmanovice.

Obec Heřmanovice

Adresa: 793 74 Heřmanovice, čp. 131
Kontakt: 554 612 635, hermanovice@seznam.cz


Obec Heřmanovice vznikla na přelomu 13. a 14. století. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1339 a v tomto období byla obec součástí majetku královských statků Jana Lucemburského a Karla IV. Od roku 1360 se obec stala majetkem opavského knížectví. V okolí obce byly budovány doly, ve kterých se těžilo zlato, železná ruda a pyrit. V obci byly vystavěny hamry na zpracování železa, mlýny a pily. V druhé polovině 15. století přechází obec do majetku nilského knížectví. V obci je významná kulturní a historické památka a to kostel svatého Ondřeje, který byl postaven v roce 1588. V roce 1738 prodělal kostel přestavbu po požáru a to v barokním slohu. Součástí památky je rovněž ohradní kamenná zeď, která na kostel navazuje a původní brána. Na území obce se dochoval zajímavý soubor domů postavených v lidové architektuře. Několik z těchto domů bylo postaveno již v první polovině 19. století.

Obec Heřmanovice byla nařízením vlády ČR ze dne 24. května 1995 vyhlášena vesnickou památkovou rezervací pro jedinečně dochovaný soubor lidové architektury. Chráněny jsou domy lokální formy jednotného jesenického domu (východosudetský typ). Jde o přízemní roubený dům krytý sedlovou šindelovou, od poloviny 19. století břidlicovou střechou (později eternit nebo plech) o značném sklonu s kamennou podezdívkou. Půdorys je smíšeného komorovo-chlévového typu a obsahuje velkou světnici, komoru, síň s jen výjimečně dochovanou černou kuchyní, druhou komoru a kamenný chlév. Hospodářská část bývá vesměs zděná. Domy mají většinou okapovou orientaci, prkenný štít s lištovanými spárami a dvěma menšími okny a zvýšené podkroví místo podlomenice. V průčelí bývají tři dřevěná rámová okna, stěny jsou obíleny vápnem a hlavní vchod je do síně kazetovými dveřmi z boku domu. Zahrádka bývala oplocena kamennou zídkou nebo ohradou, od 20. století i plaňkovým plotem.

V ústředním seznamu nemovitých kulturních památek jsou zapsány tyto objekty: čp. 95, 106, 181, 185, 189, 203, 256, 290, 295, 302, 309, 320, 350 a 370.

(c) Foibos Books s.r.o.