V Humpolci byl veřejnosti otevřen nový skanzen Zichpil

Vznikl rekonstrukcí jednoho z mála dochovaných stavení v původně chudinské zástavbě. Expozice v Nápravníkově stavení představuje bydlení humpoleckých obyvatel z konce 18. a začátku 19. století.
Správa skanzenu Zichpil, Hradská 818, 396 01 Humpolec
Kontakt: +420 607 461 131, info@zichpil.cz

Prohlídku skanzenu můžete zahájit v Nápravníkově stavení č.p. 338, kde se seznámíte s počátky osídlení regionu, vzniku města Humpolce a historií lokality Zichpil. Dále si prohlédnete interíéry a exteriéry Nápravníkova stavení, kde se seznámíte prostřednictvím dochovaných artefaktů hmotné lidové kultury se životem místních obyvatel převážně tkalců na přelomu19. a 20. století. Prohlídka dále pokračuje v nedalekém a autenticky dochovalém tzv. Tolerančním kostele, kde průvodce návštěvníků přiblíží těsné soužití třech duchovních kultur (křesťanské, evangelické a židovské), které v této části města žili v těsném sousedství.

(c) Foibos Books s.r.o.