Usedlost v Kaňovicích

   Komentovaná prohlídka 20. 7. 2013

  • Usedlost  v Kaňovicích
    Usedlost v Kaňovicích

 Usedlost  čp. 19 v Kaňovicích svojí historií, materiálním i architektonickým řešením má mimořádný význam nejen pro daný region, ale i pro celé území hliněného domu. Jedná se o klasický případ štítově řazeného souboru obytného stavení, samostatné patrové komory a chlévů. Usedlost byla založena na trojdílném plánu stájového typu. Obec Kaňovice odkoupila tzv. Hrabinovu usedlost v roce 2005 v havarijním stavu s vizí, aby se zde, po nezbytné stavební obnově, pořádaly různé místní akce příhodně spjaté s lidovými tradicemi. Bylo zde rovněž vytvořeno muzeum, které dnes prezentuje tradiční interiéry, nástroje a zařízení. V letech 2006 – 2009 proběhla náročná stavební obnova na obytné stavbě, chlévech i patrové komoře, která zahrnovala mimo jiné statiku svislých a vodorovných konstrukcí, opravu střech, odvlhčení objektů, opravu omítek, opravy v interiéru. Usedlost obdržela v roce 2011 významné mezinárodní ocenění v rámci projektu Terra Inkognita, kulturního programu Evropské unie ve Francii, kde hlavním cílem projektu je uchování, propagace a rozvoj hliněné architektury v Evropě.

Objekt lze po dohodě navšívit celoročně.

(c) Foibos Books s.r.o.