Sušírna ovoce v Drslavicích

   Komentovaná prohlídka 20. 7. 2013

   Sušírna ovoce u čp. 24 v Drslavicích

   Kontakt: František Šrámek, tel: 605 583 656

  • Sušírna ovoce v Drslavicích
    Sušírna ovoce v Drslavicích

 

Jedná se o stále funkční chráněnou sušírnu ovoce v humně domu čp. 24 v Drslavicích, která náleží k ojedinělým dokladům hospodářské činnosti rolnického obyvatelstva na východní Moravě. Památka je autentickým dokladem starých stavebních postupů a technik, k výstavbě bylo použito místních materiálů, hlíny a tvrdého dřeva ručně opracovaného. Jedná se o jeden z nejzachovalejších a stále funkčních objektů lidového stavitelství na okrese Uherské Hradiště, který zde existoval již ve 20. letech 19. století. Jedná se o jedinou chráněnou sušírnu v širokém okolí, která je stále schopná provozu a je provozována a kde se každoročně suší ovoce. Tato tradice trvá bez přerušení již několik desítek let. Způsob využití památky zůstává od 19. století stále stejný. Sušení ovoce. Skutečnost, že objekt i v dnešní době slouží stále svému původnímu účelu, je třeba zvláště vyzdvihnout.

Objekt lze po dohodě navšívit celoročně.

(c) Foibos Books s.r.o.