Stodola - Muzeum lidových pálenic

Otevřeno v rámci Dnů lidové architektury  20. 7. 2013
Jinak je dostupný po telefonické domluvě.

Stodola čp. 65, Vlčnov

Kontakt:  Božena Kovářová tel. 733 621 063 a Libuše Stloukalová 733 621 054

V zadní části dvora památkové usedlsoti čp. 65 stojí stodola z pálených cihel, v níž je instalována expozice Muzea lidových pálenic, velmi zajímavá a jediná expozice svého druhu u nás, stálá expozice podomácké výroby destilátů na moravsko-slovenském pomezí. Představuje informace o pálení a pálenkách, prezentuje různé typy lidových pálenic a další zajímavé související exponáty. Majitelem objektu – stodoly je obce Vlčnov, expozici Muzea lidových pálenic instalovalo a spravuje Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.


(c) Foibos Books s.r.o.