Soubor staveb lidové architektury v Příkazích

   Otevřeno v rámci Dnů lidové architektury
   20. 7. 2013 - 28. 7. 2013 začátek od 10:00 

   Soubor staveb lidové architektury
   Hanácke skanzen, Příkazy 54
   kontakt: 776 576 598, 724 592 675, svec@olomouc.npu.cz 

Soubor staveb lidové architektury v Příkazích (obecně nazývaný „Hanácké skanzen") tvoří památkově chráněná usedlost č. p. 54 s tzv. špaletovou stodolou v zahradě a několik přilehlých zahrad s ovocnými stromy, v nichž jsou umístěny další 3 stodoly, rovněž památkově chráněné. Všechny stavby pocházejí z 19. století a dokladují místní tradiční architekturu a péči o ni. Bohatý mobiliář skanzenu umožňuje přiblížení mnoha stránek života na Hané, zejména v období přelomu 19. a 20. století. Obytné části usedlostí představují tradiční předměty a vybavení. Objekty jsou jedinečným dokladem hliněného lidového stavitelství z oblasti Hané. Všechny stavby v areálu, které jsou nemovitými kulturními památkami, doplňuje venkovský mobiliář z let 1799 – 1950. 

 

(c) Foibos Books s.r.o.