Soubor lidových staveb v Topolné

   Objekty budou otevřeny v rámci Dnů lidové architektury 

   Topolná č. p. 90 a 93, 687 11 Topolná
   Objekty v Topolné, které jsou ve správě
   Slováckého muzea v Uherském Hradišti 

   Kontakt: p. Augustin Knot, tel: 572 508 247

Lidový dům v Topolné patří do oblasti hliněného domu Pomoraví. Soubor malorolnických domů v obci patří k nejvýznamnějším urbanistickým celkům severně od Uherského Hradiště. Pro Topolnou byl typický trojprostorový dům. Selská usedlost čp. 93 s patrovou komorou, hospodářským traktem a výměnkem náleží k nejstarším v obci. Dům je stálou expozicí lidového bydlení s vybavenými chlévy. Na patře komory byla vybudována expozice praní a rybářství. Hospodářský trakt – chlévy a stáje byly upraveny pro potřeby detašovaného konzervátorského pracoviště Slováckého muzea , bývalé obydlí výměnkáře pak slouží k dočasnému uložení některých sbírkových předmětů a jako pracoviště pro dokumentaci .Dům čp. 90 je selskou usedlostí s patrovou komorou. Má typickou zástavbu do tvaru L, hospodářská část je ukončena výměnkem a kovárnou. Původní kovárna byla v roce 2001 zpřístupněna veřejnosti. Součástí usedlosti je i typická dřevěná rumpálová studna umístěná ve dvoře domu a kopie stodoly z roku 1996 situovaná na konci zahrady, ve které je zřízen depozitář národopisného oddělení Slováckého muzea.

(c) Foibos Books s.r.o.