Slovácká jizba čp. 739

   Dům bude volně přístupný 20. 7. 2013

  Slovácká jizba, čp. 739, Vlčnov

  Kontakt:Klub sportu a kultury, tel. 572 675 130, 572 675 500
               

Okapově orientovaný, památkově chráněný obytný dům původní zemědělské usedlosti. Přibližně ve 40. letech 20. století byla hospodářská část s chlévy ve dvoře zbořena a v místě původního dvoru dnes vede srze původní vjezd průchozí ulička. Obytná část zůstala velmi dobře zachovaná, včetně interiéru. Dům je postaven z nepálených hliněných cihel s hliněnou omítkou, bíle zalíčenou a při zemi s modrou podrovnávkou. Dům je opatřen sýpkovým polopatrem s drobnými větracími otvory, uprostřed je vyhlouben výklenek, v němž stojí drobná plastika pražského Jezulátka. Sedlovou sřechu kryje pálená taška. Třídílnou dispozici domu představuje uprostřed situovaná vstupní síň,  světnice s tradičním nábytkovým vybavením, kachlovými kamny a hliněnou podlahou. V truhle i kostnu jsou uloženy vlčnovské krojové součástky, starodávné krajky a výšivky. V komoře lze najít vybavení nezbytné v tradiční domácnosti. Objekt je v majetku obce Vlčnov, spravuje ho Klub sportu a kultury a slouží jako místní muzeum. Ožívá v rámci jízdy králů a v rámci ukázek tradičních Vánoc.

(c) Foibos Books s.r.o.