Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni-Bolevci

   Otevřeno v rámci Dnů lidové architektury
   20. 7. 2013 od 8.00-16.00

   Selský dvůr u Matoušů, Bolevecká náves č.p. 1/3

   kontakt: Martin Maule, 606 666 406 

Objekt  bude pro veřejnost otevřen zdarma s komentovanou prohlídkou.
O historii selského rodu hospodařícího na jmenovaném statku, jeho kořenů, zvyků, a bohužel i komunistickou stranou řízené, prostřednictvím státní správy cílené genocidě těchto svobodných stavů, tak také s vlastní ukázkou ojedinělé lidové architektury a jejich prvků na Boleveckého statku „ U Matoušů" vklíněné mezi novodobá panelová sidliště.

Nejstarší zmínky o historii místa této usedlosti jsou takové, že původní usedlost na tomto místě, existovala dávno ve středověku, byla daleko rozsáhlejší a měla pevnostní charakter, což i dokladují „střílny" - malé obdélníkové otvory na některých objektech, selského dvora.
Dalším dokladem pevnostního charakteru stavení, tehdejší doby, jsou mohutné základy s gotickými portály a klenbami, ve sklepení obytného domu. Jaký byl osud tohoto objektu, není nikde zaznamenáno, ale ví se, že na jeho základech byla později vybudována jiná stavba, podobného stylu, jako je dnešní podoba, současného statku „U Matoušů" č.1. Je rovněž písemně dochováno, že dvůr se nazýval „Weysovský".

V současnosti je veden, jako Národní kulturní památka, pod patronací Památkového úřadu v Plzni a pozvolna probíhají dílčí rekonstrukce jednotlivých částí této usedlosti. Komplexní dokončení obnovy statku, by mělo být, dle médií do konce roku 2015, v rámci turistické návštěvnosti, PLZEŇ – město kultury a dalšího vícstranného využití objektu.

(c) Foibos Books s.r.o.