Rolnický dům čp. 57

Rolnický dům čp. 57 představuje způsob bydlení a hospodaření středního rolníka – podsedku. Dům je vzácně dochovanou stavbou s patrovou komorou situovanou vedle vstupní síně, projevující se v průčelí vyvýšenou částí  – tzv. výškou. Střechu pokrývají slaměné došky. V síni je vydělená černá kuchyně, světnice je tradičně zařízená s ukázkou variant vlčnovských krojů. Na obytnou část kolmo do dvora navazují hospodářské objekty – chlévy, kde je v současnosti instalovaná expozice  nářadí tradičního zemědělského hospodaření a kovářského nářadí a vybavení. Objekt je majetkem a detašovanou muzejní expozicí Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Je památkově chráněný. Každoročně ožívá poslední víkend v květnu v rámci slavnosti Jízdy králů Vlčnov a počátkem prosince při konání Tradičních Vánoc ve Vlčnově.

   Dům bude otevřen 20. 7. 2013

   Rolnický dům, čp. 57, Vlčnov

  Kontakt: Pavla Kučerová tel. 732 149 097
  
Klub sportu a kultury

(c) Foibos Books s.r.o.