Rolnické domky v Hluku

   Komentovaná prohlídka 20. 7. 2013

   Rolnické domky v Hluku

   Kontakt:
   Ing. František Jelének, tel: 732 855 257, E: jelenek@dolnacko.cz
   Michaela Beníčková, tel: 608 049 983, E: icmhluk@seznam.cz
   Informační centrum města Hluk, nám. Komenského 162, 687 25 Hluk

  • Rolnické domky  v Hluku
    Rolnické domky v Hluku

 

Dům čp. 284 , obydlí zemědělského dělníka s minimálním hospodářským příslušenstvím, pochází z první třetiny 19. století a je upraven jako památník lidového stavitelství a bydlení ke konci 19. století. Dům má dvouprostorovou dispozici charakteristickou pro nejnuznější obydlí.   Stavení čp. 283 vzniklo v 2. polovině 19. století a upraveno bylo kolem roku 1920. Tvoří spolu s domkem čp. 284 stavební jednotu. Tento dům poskytl vhodné prostory k malé výstavě hluckých krojů a k uložení archivních dokumentů Dolňáckých slavností a bývalé dvorní křídlo pak jako zasedací a společenská místnost. V roce 2010 byly k této stávající expozici připojeny sousední rolnické domky čp.260 a261 . V obnovených prostorách domků našlo místo Muzeum folkloru a tradic prezentující hlucké kroje, výšivky a ornamenty. Také se staly zkušebnou a místem setkávání a vystoupení místních pěveckých souborů, folklorních souborů a cimbálových muzik. 

Objekt lze po dohodě navšívit celoročně.

(c) Foibos Books s.r.o.