Rok lidové architektury ve středočeském pracovišti NPÚ

Středočeské pracoviště Národního památkového ústavu zahajuje veřejný přednáškový cyklus spojený s Rokem lidové architektury. Odborníci z NPÚ představí laické i odborné veřejnosti několik témat z této oblasti kulturního dědictví. Téma doprovází také výstava o selských branách na Mladoboleslavsku, kterou připravilo naše pracoviště.

V rámci jednotlivých přednášek bude představen nejen bohatý soubor lidové architektury nacházející se na území středních Čech, ale přiblížen bude také jeho historický vývoj společně s dobovými technologickými postupy. Pozornost bude dále věnována např. otázce vlivu etnika na podobu lidové architektury, problematice dokumentace lidových staveb a konečně také prezentaci pozitivních ukázek obnovy památek lidového stavitelství.

Přednášky se uskuteční vždy v 15.30 hod. v zasedací místnosti NPÚ ÚOPSČ, Sabinova 5, Praha 3. Vstup na všechny přednášky je volný. Změna programu je vyhrazena – sledujte prosím webové stránky NPÚ.

(c) Foibos Books s.r.o.