Rok lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2013

01.04.2013

Lidová architektura je výsledkem stavební činnosti lidí v určité oblasti a je charakteristická především tím, že ji její stavitelé budují „vlastními silami“ a  vlastními prostředky.
Není to plánovaná architektura, vznikající v ateliérech profesionálů, ale rodí se v hlavách a srdcích obyvatel kdekterého kraje, zabydluje krajinu prostými i dokonalými půvabnými stavbami, které potěší naše oko i po staletích od jejich vzniku.

Jaké jsou typy lidové architektury:
obytné             domy, statky
hospodářské  salaše, humna, stáje, chlévy, stodoly, sklepy
výrobní         mlýny, hrnčířské domy, pekárny, kovárny, výhně
sakrální           kapličky, kostely, boží muky, zvonice
veřejné         mosty, lávky, převozy, hatě

Všude, kam přijdeme, v naší zemi i mnohde v cizině, najdeme tyto svědky lidové tradice, umu a řemeslné zručnosti našich předků. Jejich budování se neodehrávalo od projektu ke stavbě, ale vznikaly třeba jen z pouhé nutnosti vytvořit si „z ničeho“ nástroj řemesla nebo podnikání, či z potřeby postavit si střechu nad hlavou. Přece jsou často esteticky dokonalé, krásné, nehledě na jejich užitečnost a službu lidem.

Při stavbě těchto objektů se uplatnily mnohdy krajové tradice, znalosti, předávané z generace na generaci po mnoho desetiletí či staletí.

Na každém kroku se s nimi setkáváme. Není proto naší povinností se o ně starat a předat tyto klenoty dalším generacím? Seznámit s nimi co nejvíce lidí?
Z této myšlenky vznikla idea Roku lidové architektury Čech, Moravy a Slezska. A konkrétním podnětem bylo jubileum jihočeského zednického mistra Jakuba Bursy, který se narodil před dvěma sty lety.

Proto startovacím můstkem se staly Jižní Čechy a prvním místem, kde se shromáždili vyhlašovatelé Roku bylo město Vlachovo Březí.
Tady vznikla koncem roku 2012 Vlachovobřezská výzva, prodiskutovaná a vyhlášená kulturními pracovníky a starosty obcí, kde Jakub Bursa stavěl své statky s ozdobnými štíty.
Výzva k účasti na Roku lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2013 směřuje ke všem institucím, organizacím, dobrovolníkům, muzeím lidové architektury, skanzenům, obcím a městům, prostě všem, kteří pečují o to, aby dědictví lidové architektury bylo zachováno, chráněno a hojně navštěvováno.

 

 

2013  Rok Jakuba Bursy, jihočeského mistra lidové architektury

Smyslem Roku lidové architektury 2013 vyhlášeného ve Vlachovobřezské výzvě je nejen vzpomenout 200 let od narození proslulého jihočeského zednického mistra a stavitele selského baroka Jakuba Bursy. Rokem lidové architektury bychom chtěli vzdát hold všem známým a neznámým tvůrcům lidových staveb, a zejména dát impuls k poznávání jejich díla, našeho architektonického a kulturního dědictví.

Jedním z významných nástrojů, kterými se bude šířit poslání Roku lidové architektury do naší veřejnosti jsou tyto webové stránky.
Na webových stránkách budou organizátoři aktivit zveřejňovat své programy, pozvání, místní akce, zajímavosti a informovat všechny zájemce o lidovou architekturu z domova i zahraničí.

Webové stránky se stanou také spoluorganizátorem celého projektu. Z nich se návštěvníci stránek dozví o dalších akcích Roku.
A nejen to. Na stránkách se budou prezentovat další účastníci Roku lidové architektury – jednotlivé kraje a oblasti lidové architektury, které se budou přihlašovat a postupně přidávat k aktivitám Roku. Vyzveme k soutěži o nové přístupy k prezentaci lidové architektury ve všech krajích republiky.

Návštěvníci a turisté, rodiny s dětmi, školy a jiné instituce budou na těchto stránkách seznamováni s možnostmi, kam se vydat, co navštívit, kterou významnou památku lidové architektury zhlédnout.

Budeme zde informovat o vzniku a vydání publikací, příruček, průvodců po památkách lidové architektury – podle jednotlivých krajů a jejich iniciativy se dostanou tyto informace včas k veřejnosti.

Po celou dobu aktivit Roku bude fungovat metodické a organizační centrum:
Kotěrovo centrum architektury v Praze 10, Trmalově vile čp. 91/11.

(c) Foibos Books s.r.o.