Rok lidové architektury 2013 ve Zlínském kraji

Rádi  pro Vás přinášíme informace a pozvánky do Zlínského kraje od   partnera Roku lidové architektury Národního památkového ústavu a jeho územního odborného pracoviště v Kroměříži 

Zlínský kraj se svými významnými lidovými stavbami bude na výstavách a dalších  kulturních a společenských akcích prezentován svými významnými lidovými stavbami. Územní odborné pracoviště v Kroměříži spolu se členy koordinační skupiny, která byla za tím účelem vytvořena, představí, společně se společností Foibos, Zlínským krajem,  vlastníky objektů, obcemi a muzei, odborné i laické veřejnosti, tuto významnou část kulturního dědictví.

Ve dnech 20. a21. 7. 2013, kdy v celostátním měřítku proběhne ve Vlachově Březí ústřední akce „Dny mistrů lidových staveb“, budou umožněny ve Zlínském kraji komentované prohlídky v celé řadě lidových staveb, i těch méně známějších. Budou představeny např. stavby ve Vesnické památkové rezervaci ve Veletinách a Rymicích, Mikulaštíkovo fojtství v Jasenné, větrné mlýny holandského typu v Jalubí a ve Štípě, mlýn německého typu ve Velkých Těšanech, nebo válcový Pipalův mlýn v Šumicích. Za zhlédnutí stojí bezesporu i usedlosti v Břestku, Tupesích, Hluku, Kaňovicích, Komni či Vlčnově. Jedinečná možnost se nabízí i k poznání soukromé funkční sušírny v Drslavicích, nebo obnovené hasičské zbrojnice ve Zděchově.

 Ústřední akcí Roku lidové architektury Čech, Moravy a Slezska ve Zlínském kraji bude ve dnech 20. a 22. 9. 2013 „ Setkání s lidovou kulturou a vinohradnickými stavbami ve Vlčnově“.  Dne 20. 9. 2013 v 17:00 hod. se uskuteční vernisáž výstavy v Galerii na Měšťance ve Vlčnově pod názvem „ Lidové stavby známé, neznámé – Zlínský kraj“. V průběhu tohoto dne, ale i dnů následujících, budou probíhat komentované prohlídky vinohradnických staveb ve Vesnické památkové rezervaci ve Vlčnově a v dalších památkově chráněných objektech v obci, např. usedlosti čp. 57, čp.739 a čp. 65, kde se bude konat dne 22. 9. 2013 „košt vlčnovských vdolečků“ a „vaření trnek“.

  Dne 15. 10. 2013 uspořádá Klub UNESCO Kroměříž v rámci Roku lidové architektury ve spolupráci s ÚOP Kroměříž, Muzeem Kroměřížska a Městem Kroměříž v  Muzeu Kroměřížska „Setkání při příležitosti 15let po zápisu Kroměříže a Holašovic na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví “. Součástí tohoto setkání bude i představení bohatého souboru památek lidového stavitelství ve Zlínském kraji - příklady dobré praxe, které budou zahrnovat zejména prezentaci pozitivních ukázek obnovy památek lidového stavitelství. Doprovodnou akcí tohoto setkání budou i výstavy „Holašovice“ a „Lidové stavby známé, neznámé – Zlínský kraj“.

Jednotlivé aktivity budou aktuálně zveřejňovány v Kalendáři a na informačním serveru  www.lidove-stavby.cz

(c) Foibos Books s.r.o.