Praha: Závěrečné setkání Roku lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2013

Zveme Vás na Závěrečné setkání
Roku lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2013

Národního zemědělského muzea v Praze
Hlavní budova Kostelní 44, Praha 7 – Letná

13. prosince 2013 ve 13 hodin

Vyplněné přihlášky prosím zasílejte prostřednictvím emailu na adresu  e.henkrichova@foibos.cz


Rámcový program Závěrečného setkání:

1. slavnostní zahájení a úvodní slova pořadatelů
2. krátké zhodnocení průběhu Roku LA 2013 – pozitiva, rezervy, perspektivy
3. stručná retrospektiva akcí Roku LA obrazem i slovem
4. vystoupení aktérů a pořadatelů jednotlivých aktivit v rámci Roku LA 2013 (vyhodnocení, podněty, náměty aj.)
5. příprava Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2014 – navrhované zaměření na vesnické památkové rezervace a zóny + význačné lokality a stavby
6. příprava publikací o lidovém stavitelství jednotlivých krajů i drobných regionálních brožur obdobného charakteru – předpoklady, autorské týmy
7. diskuse ke všem tématům + závěr

(c) Foibos Books s.r.o.