Pozvání za poznáním lidové architektury a lidové kultury v Plzeňském kraji

nabízí dokument „Tradice lidové kultury Plzeňského kraje“ který nabízíme na našich webových stránkách. Věříme, že jeho shlédnutí vás mnohé  bude inspirovat k návštěvě Plzeňského kraje.

Dokument ukazuje základní stavební techniky používané v lidové architektuře v Plzeňském kraji, zajímavé dochované stavby a přístup k jejich ochraně. Dále obsahuje příklady udržování tradic na venkově ať už ve formě lidové hudby a nebo například keramiky.
DVD bylo pro Krajský úřad Plzeňského kraje vyrobeno Audio video studiem Západočeské univerzity v Plzni v roce 2005.

Dokument je možno zhlédnout zde.

(c) Foibos Books s.r.o.