Pozvání s Jitkou Matuszkovou na jih Moravy do Pavlova a Lanžhota

   Objekty budou otevřeny v rámci dnů lidové architektúry 20. 7. 2013

   Obec Pavlov           Obec Lanžhot

   Kontakt: 
  
Obecní úřad Pavlov,Na Návsi 88, 692 01 Pavlov, tel./fax: 519 515 252
  Městský úřad Lanžhot, Náměstí 177, 691 51 Lanžhot, tel: 519 336 107

V Pavlově (vesnická památková rezervace), vinařské obci na severovýchodním úbočí Pálavy najdete ojediněle dochovaný urbanistický a architektonický celek lidového stavitelství a soubor vinohradnických staveb.
Zástavba návsi se vyznačuje štítovou orientací domů, dvorem ve tvaru L, odděleným od ulice zděnými branami, těsně navazujícími na vjezd nebo stěnu sousední usedlosti. Zvláštností těchto domů je vchod ve štítové stěně. Vnější úprava fasád je inspirována barokním a klasicistním slohem. Výtvarné a architektonické kvality nepostrádá ani hospodářský trakt, bezprostředně navazující na obytné stavení. Po celé délce je opatřen arkádovým náspím, které umožňuje suchou nohou přístup do chlévů a stájí i za nepříznivého počasí a současně vytváří izolační prostor mezi dvorem a stájemi. Dominantu návsi představuje v dolní části kostel sv. Barbory, do jehož barokní podoby z roku 1658 byla zakomponována i neobyčejně malebná středověká věž. Výhodná poloha Pavlova na slunném svahu s vápencovým podložím určila převažující druh zemědělské produkce, kterou se stalo pěstování révy vinné a výroba vína. Zvláštností této vinařské obce jsou samostatně stojící sklepy s bytem nad lisovnou  v  ulice Česká a Na cimbuří. Podstatným znakem těchto staveb je oddělení sklepního a obytného provozu, lisovna a byt nejsou navzájem propojeny. Pro své architektonické a urbanistické hodnoty byl Pavlov prohlášen v roce 1995 vesnickou památkovou rezervací.

V  Lanžhotě, nejjižnější moravská obci při slovenských a rakouských hranicích  a významné obci patřící k etnografické oblasti Podluží, je rovněž několik zachovalých selských domů z 19. stol. Na náměstí u kostela stojí dům čp. 155. Tento dům řadíme k lokální slovácké formě hliněného domu, která se mimo jiné vyznačuje mělkým výstupkem - žúdrem, žebráčkou - před vchodem do síně. Nástěnnou malbu na žúdru v typické podlužácké barevnosti a ornamentice pravidelně obnovují místní malérečky. Podle datace na trámu dům pochází z roku 1857. Dnes patří obci a sídlí v něm místní muzeum.
V okolí můžete navštívit přírodní památky Ranšpurk, Cahnov a Soutok, od r. 1949 rezervace lužních lesů pralesního charakteru.

 

(c) Foibos Books s.r.o.