Pozvání do Vlčnova na Dny lidových staveb a lidové kultury Východní Moravy

 Malá reportáž z Vlčnova a dalších vesnic a městeček Zlínského kraje

 • Plakáty výstavy, Vlčnov
  Plakáty výstavy, Vlčnov
 • Výstavní síně vlčnov
  Výstavní síně vlčnov
 • cimbálovka
  cimbálovka
 • Dolní Němčí
  Dolní Němčí
 • Dr. Prudká, Dr. Kovářů, arch. Novosad, Dr. Spathová (ředitelka NPÚ v Kroměříži) a Mgr. Floriánová
  Dr. Prudká, Dr. Kovářů, arch. Novosad, Dr. Spathová (ředitelka NPÚ v Kroměříži) a Mgr. Floriánová
 • dům zvěrokleštiče, Komňa
  dům zvěrokleštiče, Komňa
 • dům zvěrokleštiče, Komňa
  dům zvěrokleštiče, Komňa
 • dům zvěrokleštiče, Komňa
  dům zvěrokleštiče, Komňa
 • Hubertova jízda
  Hubertova jízda
 • Hubertova jízda
  Hubertova jízda
 • Kaňovice
  Kaňovice
 • Kaňovice
  Kaňovice
 • Kaňovice
  Kaňovice
 • Kaňovice
  Kaňovice
 • Kaňovice
  Kaňovice
 • Kaňovice
  Kaňovice
 • muzeu Jana Amose Komenského
  muzeu Jana Amose Komenského
 • muzeu Jana Amose Komenského
  muzeu Jana Amose Komenského
 • Nivnice
  Nivnice
 • Ornamenty krojů
  Ornamenty krojů
 • ředitel muzea Jihovýchodní Moravy Dr.Sobek (zcela vpravo)
  ředitel muzea Jihovýchodní Moravy Dr.Sobek (zcela vpravo)
 • sbor, Vlčnov
  sbor, Vlčnov
 • sbor, Vlčnov
  sbor, Vlčnov
 • sbor, Vlčnov
  sbor, Vlčnov
 • slovácké kroje
  slovácké kroje
 • soubor lidových domků Hluk
  soubor lidových domků Hluk
 • starosta Vlčnova Jan Pijáček
  starosta Vlčnova Jan Pijáček
 • starostka valašské obce Seninka Marie Řezníčková
  starostka valašské obce Seninka Marie Řezníčková
 • Vaření povidel
  Vaření povidel
 • vinařské búdy Vlčnov
  vinařské búdy Vlčnov
 • vinařské búdy Vlčnov
  vinařské búdy Vlčnov
 • Vlčnov
  Vlčnov
 • Vlčnov
  Vlčnov
 • Vlčnov
  Vlčnov
 • Vlčnovské vdolečky
  Vlčnovské vdolečky

V pátek ráno 20. září jsme naložili v pražském Kotěrově centru architektury výstavní panely a vydali se pro dr. Pavla Bureše z Národního památkového ústavu na Spořilov a nabrali směr Brno, Uherské Hradiště a Vlčnov.
Z nádvoří u galerie Měšťanka jsme přenesli výstavu do výstavní síně a po ukončení instalace čekali na první hosty.
Ještě letmý pohled do výstavní síně a na plakáty výstavy, Dne otevřených dveří i koštu vlčnovských vdolečků.
A již jsme na vernisáži a ve Vlčnově nesmí chybět cimbálovka a také Slovácká televize.
Přijeli starostové a starostky z obcí Bařice-Velké Těšany, Komňa, Seninka, Rymice, Kaňovice, Jasenná a samozřejmě Vlčnova. Ti všichni se mohou pochlubit na výstavě lidovými stavbami ve svých obcích, o které se vzorně starají a kterými se pyšní.
A tady je jeden z nich, starostka valašské obce Seninka Marie Řezníčková.
Z lázní v Hodoníně přijela jedna z autorek výstavy, vynikající znalkyně lidových staveb a zachránkyně mnoha cenných památek dr. Věra Kovářů, která zatím naslouchá úvodním slovům Mgr. Olgy Floriánové, ředitelky Klubu sportu a kultury ve Vlčnově a hlavní postavy celé akce. Ke slovu se dostane také dlouholetý starosta Vlčnova Jan Pijáček.

Ředitel Slováckého muzea v Uherském Hradišti dr. Frolec uvedl výstavu a se zájmem ho sleduje ředitel muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně dr. Sobek a další hosté.

A zde jsou na závěr autoři výstavy Lidové stavby známé neznámé – Zlínský kraj Dr. Prudká, Dr. Kovářů, arch. Novosad, Dr. Spathová (také ředitelka územního pracoviště NPÚ v Kroměříži) a Mgr. Floriánová.

Je druhý den 21. září a my vyrážíme za lidovými stavbami do kraje. První zastávka je v nedalekém městečku Hluk, kde je půvabný soubor lidových domků a v jednom z nich překrásné slovácké kroje.

A dále kratičce do mlýna v Dolním Němčí a do Nivnice a potom směr Komňa.
V Komni navštěvujeme dům zvěrokleštiče a jdeme návsí ke Komoře, nyní muzeu Jana Amose Komenského a k další komoře (jak zde říkají sýpce, či chcete-li špýcharu). A nakonec rozloučení se starostou Karlem Navrátilem, který je duší záchrany a využití památek lidových staveb v obci. Shodou okolností v tu sobotu přijel do obce americký pár, který se přijel podívat na obec svých moravských předků.
Spěcháme dál, a před námi cestou přes Luhačovice je další obec s lidovými skvosty – Kaňovice. Kaňovického Starosty se nemůžeme dovolat, tak se pouštíme na obhlídku sami. Nabízíme vám několik fotografií i s důkazem, že zde opravdu hlavní Dny lidové architektury 20. a 21. července byly, a měly zasvěceného průvodce. Starostu Jiřího Mikela, kterého jsme nakonec našli za zahradě při sklizni trnek a durancií. Byli jsme ještě také ve Valašských Kloboukách. Ale rychle do Vlčnova, stmívá se a počasí opravdu není výběrové, ale spíše aprílové či listopadové.

A poslední den, opět Vlčnov. Napřed vinařské búdy v Kojinách, kde jsme zastihli Hubertovu jízdu z okolních i vzdálenějších vesnic.
A do Klubu „zkontrolovat" kde bude Košt Vlčnovských vdolečků.
Potom ještě do vlčnovských lidových domků, kde jednom z nich byla ukázka vaření trnek (povidel).
A ještě zpátky na košt, který byl již v plném proudu i s mužským a ženským sborem v nádherných krojích. Lidová architektura a lidová kultura ve Vlčnově a na Východní Moravě je opravdu živá.
Tak zase někdy příště třeba odjinud.
Oldřich Janota, Eva Henkrichová, Pavel Bureš.

(c) Foibos Books s.r.o.