Pozvání do Kroměříže

   na Setkání při příležitosti 15let po zápisu Kroměříže a Holašovic
   na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví.
   Dne 15. 10. 2013 ve 13:00 hod. pořádá Klub UNESCO Kroměříž
   spolu s Obcí Holašovice
v rámci Roku lidové architektury ve
   spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Kroměříži, Muzeem Kroměřížska a Městem Kroměříž v  Muzeu Kroměřížska „Setkání při příležitosti 15let po zápisu Kroměříže a Holašovic na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví “ pod názvem Památky tradičního lidového stavitelství v životě dnešní obce.

  • Kroměříž - Květná zahrada
    Kroměříž - Květná zahrada
  • Holašovice
    Holašovice
  • Holašovice
    Holašovice

Pozvání přijala i Obec Vlkolínec ze Slovenské republiky, 
která je rovněž zapsána od roku 1993 na Seznamu 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Součástí tohoto setkání bude i představení bohatého souboru
památek lidového stavitelství ve Zlínském kraji - příklady dobré praxe, které budou zahrnovat zejména prezentaci pozitivních
ukázek obnovy památek lidového stavitelství a jejich využití.
Pozvání přijali a o svoji zkušenost se podělí
např. starosta Obce Vlčnov, Komni, Hluku, Kaňovic, Velkých Karlovic, ale i spoluvlastnice fojtství v Jasenné, nebo zástupce Muzea Kroměřížska, který představí soubor lidových staveb v Rymicích, které muzeum už celá léta spravuje.

Program setkání: 

13:00 - 13:30    slavnostní zahájení setkání

13:30 - 14:30    I. blok jednání moderuje PhDr.Pavel Bureš
Ing. Jan Jílek, starosta Holašovic - Jak se žije v památkách, aneb je život v Holašovicích opravdu pohádkový?
M. Koleštík výkonný predseda a Ing. J.Bašary projektový manažer Klub UNESCO Slovakia Vlkolínec – příklad lidové architektury na Seznamu UNESCO

14:30 - 14:50    přestávka na občerstvení

14:50 – 15:50    II. blok moderuje Ing.arch. Jaroslav Novosad
PhDr. J. Spathová, ředitelka ÚOP Kroměříž :Památky tradičního lidového stavitelství v životě obcí Zlínského kraje – příklady dobré praxe
PhDr. Věra Kovářů, etnografka, specialistka lidového stavitelství: Cena a krása tradice 
Jan Pijáček, starosta Vlčnova: Využití lidových staveb v 21. století
Karel Navrátil, starosta Komni: Lidové stavby v obci Komňa
Ing. Jan Šimčík, starosta Hluku:Malovaným okénkem...

15:50 – 16:00    přestávka

16:00 – 17:00    III. blok jednání moderuje Ing. arch. Jaroslav Novosad
Miroslav Koňařík, starosta Velkých Karlovic: Stavby lidové architektury – místo společenského a kulturního života ve Velkých Karlovicích
Jiří Mikel, starosta Kaňovic: Památky lidového stavitelství v životě dnešní obce Kaňovice
Zdena Turková, nejstarší z vlastníků fojtství v Jasenné: Mikulaštíkovo fojtství – dědictví předků
Mgr. Markéta Müllerová, etnografka Muzea Kroměřížska – Lidové stavby v Rymicích a jejich muzejní využití

 

(c) Foibos Books s.r.o.