Otevřena výstava Lidová architektura Kraje Vysočina

U příležitosti vyhlášení Roku lidové architektury připravil Krajský úřad Kraje Vysočina pod záštitou radní kraje RNDr. Marie Kružíkové putovní výstavu Lidová architektura kraje Vysočina – nedoceněná a opomíjená.

Kontakt: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, tel: 564 602 111

Ke spolupráci přizval obce, organizace i odbornou veřejnost působící v předmětné oblasti. Návštěvnicky zajímavou formou jsou široké laické veřejnosti představeny hodnoty lidové architektury, ukázáno co v terénu nepřehlédnou, co obdivovat, čeho si vážit. Výstavu doplňují malebné modely lidové architektury ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava.

Výstavu je možné navštívit na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě, v přízemí budovy B, a to až do 4. 10. 2013. Setkání s autory výstavy proběhne v rámci dernisáže dne 2. 10. 2013 v 15:30. Více informací o výstavě: zde 

Za účelem prezentace kulturního bohatství a přírodního potenciálu Kraje Vysočina byl vytvořen portál Kulturní a přírodní dědictví Kraje Vysočina  -  www.dedictvivysociny.cz , v rámci kterého je možno se seznámiti i s mnohými zajímavými objekty lidové architektury kraje.

(c) Foibos Books s.r.o.