NTM Praha: Seminář české sekce ICOMOS a NPÚ

Dovoluji si Vás srdečně pozvat na letošní poslední akci Českého národního komitétu ICOMOS.
Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem pořádá přednášky zaměřené na Dědictví výuky a vzdělávání.

Seminář  se uskuteční 
ve středu 11. 12. 2013 od 13,00 – 16,30 hodin
v přednáškovém sále Národního technického muzea
Kostelní 1320/42, 170 00  Praha 7

Program semináře

Jiří Škabrada
„Nejstarší projekty vesnických škol v Čechách“

Martin Čerňanský 
„Jednotřídní a dvoutřídní školy na vsi a malém městě“

Pavel Bureš
„Ohlédnutí za Rokem lidové architektury Čech, Moravy a Slezska“

 

Vyšlo nám vstříc Národní technické muzeum, kde se seminář v jeho přednáškovém sále bude konat. Vstup je volný!

(c) Foibos Books s.r.o.