Muzeum Českého ráje v Turnově zve na výstavu " Ze dřeva a kamene"

Na závěr letošní návštěvní sezóny připravilo muzeum Českého ráje v Turnově výstavu Ze dřeva a kamene, která přiblíží návštěvníkům způsob dokumentace lidového stavitelství od konce 19. století do současnosti.

Kdy: 17.10.2013 - 31.1.2014
Kde: Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova 71, 511 01 Turnov, tel:481 322 106

Na závěr letošní návštěvní sezóny připravilo muzeum výstavu Ze dřeva a kamene, která přiblíží návštěvníkům způsob dokumentace lidového stavitelství od konce 19. století do současnosti.  Základem výstavy jsou výsledky grantového úkolu, zaměřeného na systematickou identifikaci a dokumentaci tradičního lidového stavitelství ve vybraných oblastech Libereckého kraje.  Tento rozsáhlý projekt byl zahájen v roce 2004. V prvních letech byla provedena identifikace a fotodokumentace objektů podle jednotlivých okresů Libereckého kraje, v následujících letech potom vyhodnocení a srovnání s pramenným materiálem. Záměrem projektu byla dokumentace všech typů tradičních staveb (usedlostí, hospodářských a technických staveb, sakrálních objektů apod.) i s ohledem na jejich situování v rámci urbanismu obce.  U vybraných objektů byla provedena podrobná dokumentace včetně stavebně historického průzkumu.  Identifikovány, dokumentovány a evidovány byly stavby pocházející nejen z 19. století a starší, ale i objekty novodobé – časově sahající do poloviny 20. století.  Důležitou součástí výzkumu bylo i vyhodnocení dosavadního způsobu dokumentace lidových staveb v Pojizeří. Na výstavě proto bude prezentována i práce fotografů a kreslířů, kteří od konce 19. století zaznamenávali v tomto regionu vývoj a proměnu lidových staveb. Velký prostor poskytne výstava modelům lidových staveb, které představují vedle kreseb, fotografií a stavebních plánů základní typ dokumentace lidového stavitelství. Modely zhotovované na základě stávajících objektů lidové architektury in situ nebo podle fotografické či stavebně technické dokumentace jsou v některých případech jediným dokladem existence regionální formy lidového domu.  Výstava přinese ukázky modelů, které vznikly na konci 19. století v období příprav Zemské jubilejní výstavy v Praze v roce 1891 a Národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895, i modelů, které vznikly v době zcela nedávné, např. modely pana Václava Jisla st. a pana Josefa Licehamera.

Výstavu, která bude probíhat od 17. října do 31. ledna 2014 doplní edukativní program pro školy a veřejnost „Stavíme dům – vybavujeme hospodářství, který účastníky seznámí s tradičními stavebními technologiemi a fungováním hospodářství.  Cílem programu je umožnit dětem pochopit techniku stavby roubeného domu a poznat předměty, která je součástí jeho základního vybavení pracovními nástroji a nábytkem. 

Vladimíra Jakouběová

(c) Foibos Books s.r.o.