Mezinárodní workshop v Doubravě u Chebu

29. a 30. červen 2013 od 11 hod

Pořádáno u příležitosti 700. výročí první písemné zmínky o obci Doubrava

Pořádají NPÚ v Lokti, Skanzen Doubrava a Klub Za krásné Karlovarsko
v rámci Roku lidové architektury 

Vstup volný

Workshop s ukázkami tradičních postupů při opravách hrázděných staveb.
Akce začíná v 11,00 hod. ve Skanzenu Doubrava.
V jejím rámci proběhnou ukázky tradičního tesařství a obnovy dřevohliněných výplní.
Součástí programu je výstava a přednášky o hrázděných stavbách.
Workshop probíhá v souvislosti s Rokem lidové architektury. 

(c) Foibos Books s.r.o.